Osnove fizike plazme

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Povijesni pregled fizike plazme.Karakteristični parametri plazme. Debyjevo zasjenjenje. Kvazineutralnost. Plazmena i ciklotronska frekvencija. Sudarni procesi u plazmi. Sudarna frekvencija. Magnetohidrodinamika: osnovne jednadžbe. Nestabilnosti plazmenih sustava. Valovi u plazmi. Dijagnostika plazme: mjerenja temperature i gustoće. Vrste plazme i korištenje: umjetno proizvedene plazme, plazme na Zemlji i u svemiru.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (1. semestar)

Ishodi učenja

 1. Definirati stanje plazme i karakteristične parametre plazme.
 2. Objasniti plazmenu i ciklotronsku frekvenciju.
 3. Opisati plazmeni sustav preko magnetohidrodinamike.
 4. Opisati sudarne procese u plazmi.
 5. Opisati valove u plazmi.
 6. Opisati vrste plazme i njihovo korištenje.
 7. Opisati nestabilnosti plazmenih sustava.

Oblici nastave

Predavanja

2 ciklusa predavanja: 7 tjedana i 6 tjedana

Seminari i radionice

neobavezni seminar

Auditorne vježbe

problemi i vježbe

Mješovito e-učenje

rješavanje dodatnih zadataka

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Definicija stanja plazme. Ionizacijski i rekombinacijski procesi. Stupanj ionizacije, Tlak i srednja kinetička energija čestica plina. Jednadžba stanja, Stupnjevi slobode molekule. Toplinski kapaciteti plinova
 2. Opisi plazmenih sustava. Karakteristični plazmeni parametri, Bohrovi postulati. Bohrov model vodikovog atoma. Kvantizacija energije, Maxwellova raspodjela brzina čestica, Ekviparticija energije i Maxwell-Boltzmannova raspodjela
 3. Kolektivno međudjelovanje. Kvazineutralnost. Plazmena i ciklotronska frekvencija, Termodinamička ravnoteža
 4. Elektronska plazmena frekvencija
 5. Debyejeva duljina. Debyejevo zasjenjenje, Klasični i kvantni režim, Elektrostatski plazmeni valovi. Landauovo prigušenje
 6. Sudarna frekvencija, Sudari između nabijenih i neutralnih čestica. Sudari između nabijenih čestica, Nuklearna fuzija. Fotoionizacija i pobuđenje. Ionizacija uhvatom elektrona. Sudari s površinama
 7. Plazma - fluid, Jednadžba gibanja. Jednadžba kontinuiteta. Jednadžba stanja. Maxwellove jednadžbe u plazmi
 8. Međuispit
 9. Nestabilnosti. Plazmene nestabilnosti. MHD nestabilnosti
 10. Dijagnostika plazme: određivanje temperature
 11. Dijagnostika plazme: određivanje gustoće
 12. Primjena plazme: umjetno proizvedena plazma
 13. Primjena plazme: plazma na Zemlji
 14. Primjena plazme: plazma u svemiru
 15. Završni ispit

Literatura

Sanda Pleslić (2024.), Osnove fizike plazme (elektronička skripta) 2010.-2024.,
H.-J. Kunze (2009.), Introduction to Plasma Spetroscopy, Springer
D. A. Gurnett, A. Bhattacharjee (2005.), Introduction to Plasma Physics, Cambridge University Press
A. W. DeSilva (1991.), Plasma Diagnostics, University of Maryland
I. H. Hutchinson (1987.), Principles of Plasma Diagnostics, Cambrigdge University Press
P. M. Bellan (2006.), Fundamentals of Plasma Physics, Cambridge University Press

Za studente

Izvedba

ID 183406
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan