O predavanjima

Sva predavanja iz Obrade informacija dostupna su u elektroničkom obliku i mogu se slobodno koristiti u svrhu vlastitog obrazovanja.

 
Objavljena predavanja se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe ili njihovim korištenjem na bilo koji način ostvarivati novčana korist. Molimo studente da predavanja ne daju trećim osobama.

Predavanja