O predmetu

Obradba informacija predaje se u ljetnom semestru i obavezan je predmet za modul Obradba informacija i multimedijske tehnologije.

Plan nastave po tjednima

Tjedan Datum Mjesto Što
1. 06.03.2020. D273, 14:00-17:00 Uvodne napomene (1 sat)
Uvod u obradbu informacija (2 sata)
2. 13.03.2020. D273, 14:00-17:00 Konvolucija i dekonvolucija (3 sata)
3. 20.03.2020. D273, 14:00-17:00 Konvolucija i dekonvolucija (1 sat)
Realizacije sustava (1 sat)
Spektar signala: DFT, FFT i primjene (1 sat)
4. 27.03.2020. D273, 14:00-17:00 Spektar signala: DFT, FFT i primjene (3 sata)
5. 03.04.2020. D273, 14:00-17:00 Dizajn FIR sustava (3 sata)
6. 10.04.2020. D273, 14:00-17:00 Realni spektri: DCT i MDCT (2 sata)
Interpolacija signala (1 sat)
7. 17.04.2020. D273, 14:00-17:00 Temelji digitalne obrade slike (1 sat)
Dvodimenzionalni signali i sustavi (2 sata)
8. 24.04.2020. D273, 14:00-17:00 Otipkavanje i kvantizacija slike (1 sat)
Transformacije slike (2 sata)
9. 01.05.2020. - Praznik
10. 08.05.2020. D273, 14:00-17:00 Poboljšanje slike
11. 15.05.2020. D273, 14:00-17:00 Obnavljanje slike
12. 22.05.2020. D273, 14:00-17:00 Ekstrakcija značajki slike (2 sata)
Segmentacija slike (1 sat)
13. 29.05.2020. D273, 14:00-17:00 Auditorne vježbe - zadaci za završni ispit (3 sata)
14. - - Završni ispiti
15. - - Završni ispiti

 


Polaganje predmeta

Polaganje predmeta kroz kontinuiranu provjeru znanja

Na predmetu Obradba informacija možete postići ukupno 100 bodova.

Studentske aktivnosti i postignuti rezultati se boduju na sljedeći način:

 

Bodovanje na predmetu (kontinuirana provjera)
  Prag Broj bodova
Laboratorijske vježbe 50% i odrađene sve vježbe 25
Domaće zadaće 50% 10
Međuispit 50% 30
Završni ispit 50% 35

 

Za polaganje predmeta kroz kontinuiranu provjeru potrebno je postići barem 50% bodova na svakoj od gore navedenih aktivnosti te barem 56 bodova sveukupno.

Polaganje predmeta kroz ispitni rok

Student koji nije položio predmet kroz kontinuiranu provjeru znanja može pristupiti ispitu iz cijelog gradiva predmeta. Preduvjet za pristupanje ispitu su napravljene sve laboratorijske vježbe barem 50% bodova iz laboratorijskih vježbi zbirno (nema praga za pojedinu vježbu). Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, gdje svaki dio ispita nosi 50% bodova za konačnu ocjenu.

Za polaganje predmeta kroz ispitni rok potrebno je postići barem 50% bodova iz pisanog dijela ispita, barem 50% bodova iz usmenog dijela ispita te barem 56 bodova sveukupno.

Ocjenjivanje

Studentima koji su zadovoljili uvjete za prolaz na kontinuiranoj provjeri znanja ili na ispitnom roku ocjena se određuje prema sljedećoj tablici:

 

Ocjenjivanje na predmetu
Ocjena Raspon bodova
izvrstan (5) 87-100
vrlo dobar (4) 75-87
dobar (3) 65-75
dovoljan (2) 56-65
nedovoljan (1) 0-56

 

Granični bodovi između ocjena ulaze u višu ocjenu.