O laboratorijskim vježbama

Kroz laboratorijske vježbe moguće je dobiti najviše 25 bodova.

Uvjet za pristupanje laboratorijskoj vježbi je napravljena priprema. Osim izrade pripreme prije pristupanja svakoj vježbi nužno je pročitati, proučiti i razumjeti materijal za vježbu.

U slučaju opravdanog propuštanja pojedine vježbe student mora u dogovoru s nastavnikom samostalno izraditi vježbu i pripremiti izvještaj u pisanom obliku (pisani izvještaj sadržava samo dobivene rezultate i komentare dok se svi korišteni programi predaju u elektroničkom obliku).


Laboratorijske vježbe