Domaće zadaće

Domaće zadaće sadrže zadatke koji vas pripremaju za međuispit ili završni ispit.

Domaće zadaće donose vam 10 bodova. Ukupno ima 10 domaćih zadaća koje se zadaju tjedno, počevši od trećeg tjedna nastave. Svaka domaća zadaća nosi 1 bod i mora se predati u roku od tjedan dana od zadavanja.

Za domaće zadaće nije predviđena mogućnost nadoknade ili odrade.


Domaće zadaće

O ispitima

Međuispit nosi 30 bodova, dok završni pismeni ispit nosi 35 bodova što daje ukupnih 75 bodova. Većina bodova na predmetu se postiže kroz provjere znanja što znači da se svakako poželjno dobro pripremiti za međuispit i završni ispit.

Na svim ispitima iz Obrade informacija je dozvoljeno imati:

 1. pribor za pisanje (nemojte zaboraviti tamnu kemijski olovku),
 2. prazne papire koje ćete koristiti za rješavanje zadataka,
 3. kalkulator (bez bilješki vezanih uz predmet),
 4. sat, i
 5. službeni pregled formula.

Kako bi nam olakšali provođenje (a pogotovo ispravljanje) ispita molimo vas da se pridržavate sljedećega:

 1. Službeni pregled formula ispisujte jednostrano na A4 papiru bez smanjivanja, uvećavanja ili bilo koje druge promjene.
 2. Na ispit donesite dovoljno praznog papira za rješavanje zadataka.
 3. Na svaki papir prije početka ispita uredno upišite vaše ime i prezime te JMBAG u gornji desni kut.
 4. Svaki zadatak počnite rješavati na novom listu papira.
 5. Ako ste zadatak rješavali na više papira oznaku zadatka upišite na svaki papir na vidljivom mjestu.
 6. Konačna rješenja koja se traže u zadatku istaknite (zaokružite, podcrtajte, napišite ih olovkom druge boje itd.).
 7. Prije predaje ispita svaki papir koji ste koristili numerirajte (npr. u dnu stranice 3 od 7 napišete 3/7).
 8. Sve redom umentite u košuljicu s time da zadatke stavite na vrh.

Prije predaje ispita uvjerite se još jednom da su svi papiri koje predajte potpisani (potpišite i zadatke) i numeirani te zajedno s zadacima umetnuti redom u košuljicu.

Međuispit

Međuispit se piše na kraju prvog ciklusa nastave i obuhvaća gradivo predavano tijekom prvog ciklusa.

Međuispit se piše 120 minuta i donosi vam najviše 30 bodova. Ima 5 zadataka od kojih svaki nosi 6 bodova. Boduje se postupak i konačni rezultat.

Završni ispit

Završni ispit obuvaća cjelokupno gradivo predmeta s naglaskom na gradivu drugog ciklusa.

Završni ispit se piše 150 minuta i donosi vam najviše 35 bodova. Sastoji se od 5 zadataka od kojih svaki nosi 7 bodova. Boduje se postupak i konačni rezultat.

Ispitni rok

Preduvjet za pristupanje ispitnom roku su napravljene sve laboratorijske vježbe barem 50% bodova iz laboratorijskih vježbi zbirno (nema praga za pojedinu vježbu)..

Ispit obuvaća cjelokupno gradivo predmeta.

Ispit se piše 150 minuta i donosi vam 50 bodova. Sastoji se od 5 zadataka od kojih svaki nosi 10 bodova. Boduje se postupak i konačni rezultat.


Pregled formula iz Obrade informacija

Ispiti 2013./2014.