Otvorene prijave

Prijaviti se mogu svi redovni i izvanredni studenti u Republici Hrvatskoj iz raznih područja interesa, pojedinačno ili u timovima do 5 članova. Za pojedinačne prijave će biti organizirana i tzv. "burza" na kojoj će biti moguće povezati se sa studentima raznih fakulteta te s njima stvoriti svoj dobitni tim.

Prijave za studente moguće su u razdoblju od 12.01.2021. do 29.01.2021. putem sljedeće forme.