Nelinearni sustavi upravljanja

Opis predmeta

Struktura i matematički modeli nelinearnih sustava upravljanja. Stabilnost nelinearnih sustava. Linearizacija nelinearnih sustava. Nelinearno upravljanje po izlaznom signalu. Sinteza regulatora promjenjive strukture. Adaptivno nelinearno upravljanje. Nelinearni stohastički sustavi upravljanja. Metode nekonvencionalnog upravljanja. Strukture i postupci određivanja dinamike digitalnih nelinearnih sustava.

Studijski programi

Izvedba

ID 154862
6 ECTS