Predavanja...

...  se održavaju ponedjeljkom od 13:15 do 15:00 sati u D273 (u terminu predavanja kolegija Laboratorija automatike 2) te utorkom od 14:15 do 17 sati u D273. Ukoliko je predavanje otkazano, bit ćete obaviješteni porukom na FERWeb stranici kolegija.


Nadoknade

Ukoliko želite opravdano nadoknaditi neku provjeru znanja, unutar dva tjedna od dana pisanja provjere morate donijeti molbu i liječničku ispričnicu Tajnici na IX katu C zgrade.


Kontinuirane provjere znanja

Kontinuirana provjere znanja se sastoje od međuispita i završnog ispita u pisanom obliku te završnog ispita u usmenom obliku. Bodovi na kontinuiranim provjerama znanja prema prema studentskim aktivnostima su kako slijedi

Aktivnost Max broj bodova Nužan broj bodova
Međuispit (pismeni) 16 24
Završni ispit (pismeni) 16
Domaće zadaće 8
Završni ispit (usmeni) 60 36
UKUPNO 100 60

Bodovi iz domaćih zadaća (8 bodova) se ostvaruju tako da se bodovi iz izvještaja na kolegiju Laboratorij automatike 2 (Nelinearni sustavi upravljanja) pomnože s 8/10. 

 


Ispitni rokovi

 

Ispitni rok se sastoji od ispita u pisanom obliku te ispita u usmenom obliku. Bodovi na ispitnim rokovima prema studentskim aktivnostima su kako slijedi

 

Aktivnost Max broj bodova Nužan broj bodova
Pismeni ispit 32 20
Domaće zadaće 8 4
Usmeni ispit 60 36
UKUPNO 100 60

Bodovi iz domaćih zadaća (8 bodova) se ostvaruju tako da se bodovi iz izvještaja na kolegiju Laboratorij automatike 2 (Nelinearni sustavi upravljanja) pomnože s 8/10.

 

 


Ocjene...

... ne podliježu Gaussovoj raspodjeli već se formiraju kako slijedi

Bodovi Ocjena
[60, 70) 2
[71, 80) 3
[81, 90) 4
[91, 100] 5

 


Konzultacije...

... su po dogovoru s nositeljima kolegija. Za konzultacije je preporučljivo najaviti se mailom radi dogovora. Ukoliko šaljete mail iz bilo kojeg razloga vezano za ovaj kolegij, u zaglavlje obavezno staviti [NSU].