Predavanja...

...  se održavaju ponedjeljkom od 13:15 do 15:00 sati online preko MS Teams platforme (u terminu predavanja kolegija Laboratorija automatike 2) te četvrtkom od 15:15 do 18 sati uživo u D1. Ukoliko je predavanje otkazano, bit ćete obaviješteni porukom na FERWeb stranici kolegija.


Nadoknade

Ukoliko želite opravdano nadoknaditi neku provjeru znanja, unutar dva tjedna od dana pisanja provjere morate donijeti molbu i liječničku ispričnicu Tajnici na IX katu C zgrade.


Kontinuirane provjere znanja

Kontinuirana provjere znanja se sastoje od međuispita i završnog ispita u pisanom obliku te završnog ispita u usmenom obliku. Bodovi na kontinuiranim provjerama znanja prema prema studentskim aktivnostima su kako slijedi

Aktivnost Max broj bodova Nužan broj bodova
Međuispit (pismeni) 20 25
Završni ispit (pismeni) 20
Domaće zadaće 10
Završni ispit (usmeni) 50 25
UKUPNO 100 50

Bodovi iz domaćih zadaća (10 bodova) odgovaraju bodovima iz izvještaja na kolegiju Laboratorij automatike 2 (Nelinearni sustavi upravljanja).

Minimalno 50 bodova za polaganje predmeta. Od toga 25 mora biti ostvareno na završnom (usmenom) ispitu, a preostalih 25 na međuispitu, završnom (pismenom) i domaćim zadaćama !!

 


Ispitni rokovi

 

Ispitni rok se sastoji od ispita u pisanom obliku te ispita u usmenom obliku. Bodovi na ispitnim rokovima prema studentskim aktivnostima su kako slijedi

 

Aktivnost Max broj bodova Nužan broj bodova
Pismeni ispit 40 25
Domaće zadaće 10
Usmeni ispit 50 25
UKUPNO 100 50

Bodovi iz domaćih zadaća (10 bodova) odgovaraju bodovima iz izvještaja na kolegiju Laboratorij automatike 2 (Nelinearni sustavi upravljanja).

          Minimalno 50 bodova za polaganje predmeta. Od toga 25 mora biti ostvareno na usmenom ispitu, a preostalih               25  na pismenom ispitu i domaćim zadaćama !!

 

 


Ocjene...

... ne podliježu Gaussovoj raspodjeli već se formiraju kako slijedi

Bodovi Ocjena
[50, 62.5) 2
[62.5, 75) 3
[75, 87.5) 4
[87.5, 100] 5

 


Konzultacije...

... su po dogovoru s nositeljima kolegija. Za konzultacije je preporučljivo najaviti se mailom radi dogovora. Ukoliko šaljete mail iz bilo kojeg razloga vezano za ovaj kolegij, u zaglavlje obavezno staviti [NSU].