Popis predmeta

Opis predmeta

Arhitektura web-aplikacija, naprednije teme iz HTTP-a, HTML-a i CSS-a, te naprednog javascript programiranje. Sigurnost web aplikacija. Skalabilnost web-aplikacija. Jednostranične web-aplikacije, progresivna web-aplikacije.

Ishodi učenja

 1. Definirati različite arhitekture web-aplikacija
 2. Primijeniti napredno javascript programiranje
 3. Objasniti koncepte skalabilnosti web-aplikacija
 4. Kreirati progresivnu web-aplikaciju
 5. Opisati osnovne koncepte sigurnosti web-aplikacija
 6. Kreirati jednostraničnu web-aplikaciju

Oblici nastave

Predavanja

Studentima se prezentiraju teoretske postavke odabranih tema uz praktične primjere.

Samostalni zadaci

Studenti individualno rade niz projekata (domaćih zadaća)

Laboratorij

Studenti s predmetnim nastavnicima diskutiraju svoja rješenja projektnih zadataka.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 30 % 60 % 30 % 60 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Organizacija predmeta, uvod (pregled predmeta), HTML 5
 2. Napredni HTML (graphics, media, APIs), web sockets
 3. HTTP2
 4. HTTPS, autentikacija (basic, cookies, JWT, ...)
 5. Sigurnost web-aplikacija
 6. Napredne teme iz CSS-a
 7. Napredno Javascript programiranje
 8. Međuispit
 9. Typescript
 10. Jednostranične web-aplikacije
 11. Jednostranične web-aplikacije
 12. Skalabilnost web-aplikacija
 13. Progresivne web-aplikacije
 14. Web komponente
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar) Izborni predmet profila (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

David Flanagan (2011.), JavaScript, "O'Reilly Media, Inc."
Michal Zalewski (2012.), The Tangled Web, No Starch Press
Michael Mikowski, Josh Powell (2013.), Single Page Web Applications, Manning Publications

Za studente

Izvedba

ID 222508
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet

Ishodi učenja

 1. Definirati različite arhitekture web-aplikacija
 2. Primijeniti napredno javascript programiranje
 3. Objasniti koncepte skalabilnosti web-aplikacija
 4. Kreirati progresivnu web-aplikaciju
 5. Opisati osnovne koncepte sigurnosti web-aplikacija
 6. Kreirati jednostraničnu web-aplikaciju

Oblici nastave

Predavanja

Studentima se prezentiraju teoretske postavke odabranih tema uz praktične primjere.

Samostalni zadaci

Studenti individualno rade niz projekata (domaćih zadaća)

Laboratorij

Studenti s predmetnim nastavnicima diskutiraju svoja rješenja projektnih zadataka.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 30 % 60 % 30 % 60 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Organizacija predmeta, uvod (pregled predmeta), HTML 5
 2. Napredni HTML (graphics, media, APIs), web sockets
 3. HTTP2
 4. HTTPS, autentikacija (basic, cookies, JWT, ...)
 5. Sigurnost web-aplikacija
 6. Napredne teme iz CSS-a
 7. Napredno Javascript programiranje
 8. Međuispit
 9. Typescript
 10. Jednostranične web-aplikacije
 11. Jednostranične web-aplikacije
 12. Skalabilnost web-aplikacija
 13. Progresivne web-aplikacije
 14. Web komponente
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar) Izborni predmet profila (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

David Flanagan (2011.), JavaScript, "O'Reilly Media, Inc."
Michal Zalewski (2012.), The Tangled Web, No Starch Press
Michael Mikowski, Josh Powell (2013.), Single Page Web Applications, Manning Publications

Za studente

Izvedba

ID 222508
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet