Numerički proračuni elektromagnetske kompatibilnosti

Opis predmeta

Klasifikacija problema u elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). Dekompozicija sustava pri modeliranju EMC. NF modeli i krugovi s koncentriranim parametrima. VF modeli, radijacija, ogib i raspršenje. Modeli s raspodijeljenim parametrima. Izvori elektromagnetskih smetnji. Vrste EM utjecaja: galvanski, električni, magnetski i elektromagnetski. Numerički postupci i metode proračuna EMC: metoda konačnih diferencija u vremenskom području, metoda momenatametoda konačnih elemenata. Mjere zaštite.

Studijski programi

Izvedba

ID 154859
6 ECTS