Napredni operacijski sustavi

Opis predmeta

Operacijski sustavi su bitni dijelovi svakog računalnog sustava i njihova je sigurnost neupitno vrlo važna. Operacijski je sustav kompleks programa koji djeluju kao posrednici između sklopovlja i primjenskih programa te korisnika. Osnovni je cilj predmeta kod studenata razviti razumijevanje komunikacijskih i sinkronizacijskih mehanizama u raspodijeljenim sustavima, mehanizama za upravljanje ulazno-izlaznih naprava te složenih mehanizama za poboljšanje sigurnosti, pouzdanosti i raspoloživosti koji se obavljaju unutar operacijskih sustava.

Ishodi učenja

 1. primijeniti komunikacijske mehanizme unutar jednog računala kao i u raspodijeljenom okruženju
 2. prilagoditi stvarnim potrebama protokole međusobnog isključivanja u raspodijeljenim sustavima
 3. objasniti i prikazati autentifikacijske protokole
 4. opisati postupke upravljanja uređajima
 5. pokazati koliko iznosi srednje vrijeme do gubitka podataka u višediskovnom računalnom sustavu
 6. dizajnirati višediskovni zalihosni računalni sustav

Oblici nastave

Predavanja

Jednom tjedno.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe se odrađuju samostalno u okviru domaće zadaće.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Komunikacija između procesa unutar jednog računala. Dijeljenje datoteka. Dijeljenje spremničkog prostora.
 2. Redovi poruka. Cjevovodi.
 3. Međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima. Lokalni logički sat i globalni logički sat. Lamportov raspodijeljeni protokol. Protokol Ricarta i Agrawala.
 4. Upravljanje ulazno-izlaznim uređajima. Sklopovi s izravnim pristupom spremniku.
 5. Serijski i paralelni U/I uređaji. Upravljački programi.
 6. Korištenje naprava kroz unificirano sučelje upravljačkih programa.
 7. Sigurnosni mehanizmi. Ugrožavanje sigurnosti. Sigurnonosne kopije. Zaštitni mehanizmi.
 8. Međuispit
 9. Prijava za rad. Zaštita pristupanja pojedinim sredstvima – autorizacija. Autentifikacijski protokol Kerberos. Digitalni certifikat.
 10. Sigurnosni mehanizmi operacijskog sustava. Autentifikacija i autorizacija.
 11. Sigurnosni protokoli.
 12. Osnovni koncepti (pouzdanost. dostupnost), Prostorna i vremenska zalihost.
 13. RAID sustavi. Metode za ostvarenje otpornosti na greške.
 14. Podrška RAID sustavima. Primjeri mehanizama za otkrivanje grešaka. oporavak od grešaka u okviru operacijskih sustava. Korištenje navedenih mehanizama u pojedinim uslugama operacijskog sustava.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmet profila (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

Budin, L.; Golub, M; Jakobovic, D., Jelenkovc, L (2013.), Operacijski sustavi, Element, Zagreb, Element, Zagreb
Silberschatz, A., P.B. Galvin, G. Gagne (2018.), Operating Systems Concepts, John Wiley&Sons

Za studente

Izvedba

ID 222506
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
10 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan