Napredni nuklearni reaktorski sustavi za održivi razvoj

Opis predmeta

Proizvodnja električne energije iz nuklearnih elektrana (NE) u svijetu i perspektive za Hrvatsku. Značaj NE za smanjenje emisija stakleničnih plinova. Utjecaj NE na okoliš. Napredni nuklearni reaktorski sustavi. Tipovi NE treće i četvrte generacije, sigurnosne i ekonomske karakteristike, poboljšanja u nuklearnom gorivnom ciklusu i smanjenju radioaktivnog otpada. Problemi proliferacije nuklearnih materijala. Primjena NE za proizvodnju vodika te za proizvodnju toplinske energije za kogeneraciju i desalinizaciju.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), Innovative Nuclear Reactor Development, IAEA, Vienna, Austria, 2002.,
Danilo Feretić, Željko Tomšić, Dejan Škanata, Nikola Čavlina, Damir Subašić (2000.), Elektrane i okoliš, Element, Zagreb
(.), Hydrogen as an Energy Carrier and its Production by Nuclear Power, IAEA-TECDOC-1085, 1999.,

Nositelji

Prof. emer. dr. sc.
Danilo Feretić

Izvedba

ID 154865
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik