Niskonaponske mreže i instalacije

Opis predmeta

Opća pravila projektiranja električnih instalacija. Povezivanje na SN mrežu. Povezivanje na NN mrežu. Vodič za odabir arhitekture SN i NN mreža. NN razvod. Zaštita od električnog udara. Dimenzioniranje i zaštita vodiča. NN sklopni uređaji i aparati: funkcije i odabir. Zaštita od prenapona u NN mrežama. Energetska efikasnost u distribuciji električne energije. Korekcija faktora snage i filtriranje harmonika. Upravljanje harmonicima. Karakteristike pojedinih izvora i tereta. Posebne NN instalacije. Korištenje alata za projektiranje NN mreža.

Opće kompetencije

Studenti trebaju steći sljedeća znanja: 1. planiranje i projektiranje niskonaponskih mreža; 2. planiranje i projektiranje električnih instalacija;

Ishodi učenja

 1. prepoznati osnovne dijelove srednjenaponskih i niskonaponskih instalacija
 2. koristiti programske pakete za modeliranje NN mreža i proračun selektivnosti zaštite
 3. odabrati prikladnu opremu za pojedine primjene u NN mreži
 4. objasniti ulogu pojedinih komponenti u NN distribuciji električne energije
 5. procijeniti prikladnost pojedinog elementa za zaštitu u NN mreži
 6. povezati teorijske osnove projektiranja NN mreža sa softverskim proračunom

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja s gostujućim predavačima na početku svakog ciklusa (3 u semestru)

Provjere znanja

Provode se on-line, korištenjem Moodle sustava za prijenos znanja, u kontroliranim uvjetima u računalnom laboratoriju.

Konzultacije

Putem on-line foruma, e-maila i drugih elektroničkih medija, kao i uživo.

Konstrukcijske vježbe

Rad u programu DOC2, samostalno projektiranje instalacije.

E-učenje

Korištenje elektroničkog učenja i prijenosa znanja kroz cijeli kolegij, platforma Moodle.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijeliti bodove i kompomente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 50 % 20 % 50 % 20 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Seminar/Projekt 50 % 15 % 50 % 15 %
Međuispit: Pismeni 40 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 60 % 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %

Tjedni plan nastave

 1. Opća pravila projektiranja električnih instalacija.
 2. Povezivanje na SN mrežu. Povezivanje na NN mrežu.
 3. Vodič za odabir arhitekture SN i NN mreža.
 4. NN razvod.
 5. Zaštita od električnog udara.
 6. Provjera znanja
 7. Dimenzioniranje i zaštita vodiča. NN sklopni uređaji i aparati: funkcije i odabir.
 8. Zaštita od prenapona u NN mrežama.
 9. Korekcija faktora snage i filtriranje harmonika.
 10. Korištenje alata za projektiranje NN mreža.
 11. Karakteristike pojedinih izvora i tereta.
 12. Posebne NN instalacije.
 13. Upravljanje harmonicima.
 14. Dovršavanje projektne zadaće
 15. Završna provjera znanja

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektroenergetika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

Vjekoslav Srb (1989.), Električne instalacije i niskonaponske mreže, Tehnička knjiga
Merlin Gerin, Schneider Electric (2007.), Electrical installation guide According to IEC International Standards, (on-line)

Izvedba

ID 35245
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan