Samostalni rad i domaće zadaće

Na ovim stranicama će biti objavljivane domaće zadaće i materijali za samostalan rad.

Rokovi zadavanja i predaje domaćih zadaća dani su u tablici. Zadaću možete predati u word izdanju za vrijeme termina predavanja (četvrtak 8:00 - 10:00) prema rasporedu koji će biti objavljen. Prilikom predaje zadaće bit ćete pitani po koje pitanje vezano uz tu zadaću.

U obrazac svake domaće zadaće potrebno je upisati kod koji se koristio prilikom rješavanja zadatka, kao i rješenje koje je Matlab dao.

Vježba Datum zadavanja Datum predaje
1. Fourierova transformacija: 4 varijante. Razlučivost u vremensko-frekvencijskoj ravnini: centar koncentracije i efektivna širina. DFT matrica, unitarnost.

5.10.

 

14.10
2. Fourierova transformacija na vremenskom otvoru (STFT). 14.10. 21.10.
3. Wavelet transformacija (CWT). 21.10. 28.10.
4. Filtarski slogovi: pojasno razlaganje. Višetaktni sustavi, decimacija i interpolacija. 28.10. 4.11.
5. Potpuna i nepotpuna rekonstrukcija kod višetaktnih filtarskih slogova. 4.11. 11.11.
6. Dizajn filtarskih slogova s potpunom rekonstrukcijom.

11.11.

9.12.
7. Wavelet filtarski slogovi. Granična funkcija skale i wavelet funkcija. 9.12. 23.12.
8. DWT diskretnih signala. Primjene u potiskivanju šuma. 16.12. 13.1.
9. Polifazna reprezentacija filtarskih slogova. 13.1. 20.1.

Repozitorij

Repozitorij