Predavanja

Na ovim stranicama možete pronaći materijale s predavanja.

 

Plan nastave za ovu akademsku godinu:

 

Tjedan nastave Datum Tema Link na snimku
1. 29.9.

Uvod

Fourierova transformacija

http://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_1.psu.xml

 

http://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_2.psu.xml

 

https://youtu.be/V75SZqFK0LI (uključiti titlove u pregledniku za nadopune i korekcije)

https://youtu.be/dxm2zkhfpk4

https://youtu.be/C1K22tXCzvo

https://youtu.be/-IBm33OpA7U

2. 6.10. STFT - GE

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_5.psu.xml

 

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_6.psu.xml

 

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_7.psu.xml

3. 13.10. CWT - DWT

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_8.psu.xml

 

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_9.psu.xml

 

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_10.psu.xml

4. 20.10.

1. kontrolna zadaća

Filtarski slogovi

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_11.psu.xml

 

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_12.psu.xml

5. 27.10.

Decimirani slogovi

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_13.psu.xml

 

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_14.psu.xml

6. 3.11.

Dizajn slogova

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_15.psu.xml

 

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_16.psu.xml

7.

10.11.

2. kontrolna zadaća

Ortogonalni slogovi

ista datoteka od 30. minute:

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_16.psu.xml

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_17.psu.xml

Međuispit      
10. 1.12. Wavelet slogovi

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_18.psu.xml

 

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_19.psu.xml

 

(nedostaje dio)

11. 8.12.

Polifazna reprezentacija

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_21.psu.xml

 

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_22.psu.xml

12.

15.12.

3. kontrolna zadaća

Ljestvičasta realizacija

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_23.psu.xml

 

https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_24.psu.xml

13. 22.12. Pojasno kodiranje https://lecto-player.lecto.org/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lecto.org/recordings/fer/predmeti/nmdos/2014/config_25.psu.xml
14. 12.1. 4. kontrolna zadaća  
Završni ispit