Nadzor kakvoće i mjeriteljstvo

Opis predmeta

Međunarodne i regionalne normirne i mjeriteljske organizacije (ISO, IEC, CEN, CENELEC, OIML, BIPM, EA, ILAC, WELMEC, NCSL, IMEKO). Zahtjevi na upravljanje kakvoćom prema normnom nizu ISO 9000. Zahtjevi na mjerilišta i ispitivališta (umjerne i ispitne laboratorije): upravljanje laboratorijem, sustav kakvoće, nadzor dokumentacije, ugovaranje i podugovaranje ispitivanja i mjerenja, pritužbe, popravne mjere, preventivne mjere, nadzor zapisa, unutrašnji nadzor kakvoće, okolišni uvjeti, sljedivost.

Studijski programi

Izvedba

ID 154867
6 ECTS