Nadzor kakvo?e i mjeriteljstvo

Opis predmeta

Me?unarodne i regionalne normirne i mjeriteljske organizacije (ISO, IEC, CEN, CENELEC, OIML, BIPM, EA, ILAC, WELMEC, NCSL, IMEKO). Zahtjevi na upravljanje kakvo?om prema normnom nizu ISO 9000. Zahtjevi na mjerili?ta i ispitivali?ta (umjerne i ispitne laboratorije): upravljanje laboratorijem, sustav kakvo?e, nadzor dokumentacije, ugovaranje i podugovaranje ispitivanja i mjerenja, pritu?be, popravne mjere, preventivne mjere, nadzor zapisa, unutra?nji nadzor kakvo?e, okoli?ni uvjeti, sljedivost.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), Guide to the expression of uncertainty in measurement; ISO, 1993.,
(.), General requirements for the competence of testing and calibration laboratories; EN 17025: 2000.,
(.), Calibration: Philosophy and Practice, FLUKE, Second Edition, 1994.,

Za studente

Izvedba

ID 154867
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik