Novi izvori energije

Opis predmeta

Obnovljivi izvori energije. Energija vjetra, snaga i energija vjetroturbina. Elektrane na vjetar. Vjetroenergetski potencijal. Sunčevo zračenje. Sunčana energija. Termička konverzija Sunčane energije i njene primjene. Fotonaponska (FN) pretvorba Sunčane energije. Silicijeve Sunčane ćelije. FN ćelije u razvoju. Uskladištenje električne energije. Biokonverzija Sunčane energije. Geotermalna energija. Ekonomija vodika, gorivne ćelije. Ekonomija obnovljivih izvora energije. Nuklearna fisija. Napredni fisijski reaktori. Četvrta generacija nuklearnih reaktora Pitanja uz dugoročni razvoj nuklearne energetike. Nuklearna fuzija. Fuzija s magnetskim ograničenjem plazme. Laserska fuzija. Fuzijsko-fisijski hibridni sustavi. Akceleratorska proizvodnja fisibilnih nuklida. Ekološki utjecaj novih izvora energije.

Studijski programi

Izvedba

ID 154861
6 ECTS