Nuklearni gorivi ciklus i reaktorski materijali

Opis predmeta

Rasprostranjenost i pridobivanje urana i torija. Obogaćenje i konverzija urana. Projektiranje i proizvodnja gorivnih elemenata. Reaktorski proračuni. Gospodarenje gorivom u jezgri nuklearnog reaktora. Prerada i recikliranje istrošenog goriva. Gospodarenje radioaktivnim otpadom niske i visoke aktivnosti. Dekomisija nuklearne elektrane. Struktura i svojstva reaktorskih materijala. Gorivo. Strukturni materijali. Moderatori i rashladna sredstva nuklearnih reaktora. Materijali za štitove i kontrolu reaktora.

Ishodi učenja

 1. Identificirati načine proizvodnje urana i torija.
 2. Identificirati metode obogaćivanja i konverzije urana.
 3. Prikazati projektiranje i proizvodnju gorivnih elemenata.
 4. Identificirati metode proračuna reaktora.
 5. Analizirati preradu i recikliranje istrošenog nuklearnog goriva.
 6. Usporediti metode gospodarenja nisko i visoko radioaktivnog otpada.
 7. Ocijeniti troškove nuklearnog gorivnog ciklusa.
 8. Analizirati strukturu i svojstva reaktorskih materijala.

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Zalihe urana i njegovo pridobivanje, Zalihe torija i njegovo pridobivanje
 2. Metode konverzije urana (žuti kolač i uranov heksaflorid), Metode obogaćivanja urana i separacijski rad, Dizajn i proizvodnja nuklearnih gorivnih elemenata
 3. Otvoreni gorivni ciklus, Gospodarenje gorivom u jezgri reaktora
 4. Sheme punjenja reaktorske jezgre. paket računalnih programa FUMACS
 5. Tehnologije poboljšanja iskoristivosti nuklearnog goriva, Dostatnost zaliha nuklearnog goriva, Ekonomija nuklearnog gorivnog ciklusa
 6. Gospodarenje visoko radiokativnim otpadom, Gospodarenje nisko i srednje radioaktivnim otpadom
 7. Transport radioaktivnog otpada, Dekomisija nuklearne elektrane, Hrvatski zakoni o gospodarenju radioaktivnim otpadom
 8. Međuispit
 9. Struktura i svojstva, Nuklearno gorivo
 10. Konstrukcijski materijali - deformacije cirkonija i cirkonijevih legura, Konstrukcijski materijali - deformacije čelika, Konstrukcijski materijali - beton
 11. Neutronski moderatori
 12. Reaktorski hladioci, Kontrolni materijali
 13. Materijali za štitove, Osnove radijacijskih oštećenja
 14. Aktivacija materijala nuklearnog reaktora i ostatna toplina
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), R. G. Cochran, N. Tsoulfanidis. The nuclear fuel cycle: analysis and management, ANS, 1999,
(.), S. Glasstone. Atomska energija,
(.), S. Glasstone, A. Sesonske. Nuclear Reactor Engineering, 4th edition, Chapman & Hall, 1994.,
(.), I. Ursu. Physics and Technology of Nuclear Materials, Pergamon Press, 1985.,

Za studente

Izvedba

ID 222526
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
15 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe