Obavijesti

Dragi studenti,

završni ispit iz Neuronskih mreža će se održati u srijedu, 26. siječnja 2022. s početkom u 11.30h u dvoranama D260, D272 i D273, kako je navedeno u vašim kalendarima. Ispit se piše 150 minuta (2.5 sata).

Ispit obuhvaća svo gradivo predmeta, s naglaskom na gradivo drugog ciklusa (predavanja od Odbornih strojeva, uključivo, te zadnje dvije laboratorijske vježbe).

Pravila za pisanje ispita, stari ispiti, rješenja prošlogodišnjih ispita te prezentacije ovogodišnjih auditornih vježbi nalaze se na podstranici Ispiti. Na engleskoj verziji Exam možete pronaći prezentacije prošlogodišnjih auditornih vježbi.

Za sam ispit dopuštene su jedino olovke, gumice, prazni papiri za rješavanje, kalkulator i boca s vodom. Nije dopuštena uporaba bilo kakvih elektroničkih pomagala (mobitela, satova, tableta, itd.). Također, nošenje maski je obavezno!

Autor: Branimir Filipović

Zbog trenutne epidemiološke situacije, odlučili smo prebaciti sve prezentacije projekata u D1.

Autor: Fran Milković

Četvrta laboratorijska vježba iz Neuronskih mreža će se održati sljedeći tjedan, prema rasporedu u Vašim kalendarima. Prije dolaska na laboratorijsku vježbu potrebno je pažljivo proučiti i razumjeti kod te riješiti zadatke u odgovarajućim Jupyter-bilježnicama (folder exercise4).

Abecedno ste raspoređeni po prezimenu u termine u trajanju od sat vremena:

Grupa L-D-01: 14.01. pet, 10:00-13:00, A-209 

10:00 – 11:00  : A - Dž

11:00 – 12:00  : G - Mik

12:00 – 13:00  : Mil - T

Grupa L-D-02: 11.01. uto, 12:00-15:00, A-210 

12:00 – 13:00  : B - K

13:00 – 14:00  :  L - Ž

Grupa L-D-03: 12.01. sri, 14:00-17:00, A-101

14:00 – 15:00  : B - K

15:00 – 16:00  : L - P

16:00 – 17:00  : R - V

Grupa L-D-04: 10.01. pon, 17:00-20:00 , A-101 

17:00-18:00  : B - Kn

18:00-19:00  : Kr - M

19:00-20:00  : P - Z

Autor: Fran Milković

Dragi studenti,

Prezentacije timova će se održati u terminima posljednja dva predavanja u ovome ciklusu prema sljedećem rasporedu:

četvrtak, 13.1.2022. 13:15-15:00

1. Prepoznavanje prometnih znakova pomoću CNNova    
2. Prepoznavanje kućnih brojeva pomoću CNNova    
3. Detekcija maske za lice pomoću konvolucijske neuronske mreže    
4. Generiranje tekstova pjesama pomoću rekurzivnih neuronskih mreža    
5. Prepoznavanje pješaka pomoću CNNova 
6. GANovi za generiranje raznih izraza lica 
7. Bojanje crno-bijelih slika uporabom neuronskih mreža

četvrtak, 20.1.2022. 13:15-15:00

8. Prepoznavanje marki vozila pomoću CNNova    
9. Prepoznavanje osjećaja    
10. Prepoznavanje registracijskih tablica vozila    
11. Prepoznavanje nogometaša na terenu    
12. Animacija virtualnih likova pomoću OpenPose neuronske mreže  
13. Raspoznavanje objekata u sceni ceste uz pomoć semantičke segmentacije

Prezentacije moraju biti održane na engleskom jeziku!

Trajanje prezentacije po timu je ograničeno na 10-12 minuta, dok su tri minute predviđene za diskusiju. Prezentaciju spremite na USB te ga ponesite na dan prezentacije. Svi članovi tima moraju biti prisutni na prezentacijama projekata. Ako ste spriječeni, javite se pravovremeno e-mailom.

Za sva ostala pitanja i nejasnoće, pošaljite email na fran.milkovic@fer.hr.

Autor: Fran Milković

Dragi studenti,

rok za predaju projektnog izvještaja, programskog koda i prezentacije putem e-pošte je četvrtak, 13. siječnja 2022. u 08:00. 
Važno je da se pridržavate uputa s podstranice Projekt (Upute za izradu izvještaja i Upute za izradu prezentacije) prilikom izrade izvještaja i prezentacije. Vaš izvještaj i prezentacija moraju sadržavati kvantitativne rezultate vašeg istraživanja (npr. točnost klasifikacije na testnom/validacijskom setu, preciznost, osjetljivost, ROC krivulja, srednja kvadratna pogreška kod regresijskih problema, Diceov ili Jaccardov indeks kod problema segmentacije i sl.).

Ako materijali za slanje zauzimaju više od 10MB, molim da ih ne šaljete u privitku, već spremite materijale na servis za dijeljenje podataka (Dropbox, Google Drive, One Drive itd.) te pošaljite samo poveznicu.

Točan raspored prezentacija timova tek će biti objavljen. Trajanje prezentacije po timu je ograničeno na 10-12 minuta. Prezentaciju spremite na USB te ga ponesite na dan prezentacije. 

Napominjem da svi studenti moraju biti prisutni na prezentacijama projekata. Ako ste spriječeni, javite se pravovremeno e-mailom.

Za sva ostala pitanja i nejasnoće, pošaljite email na fran.milkovic@fer.hr.

Autor: Fran Milković

Druga auditorna vježba održat će se u četvrtak, 23.12, u prvom satu termina predavanja. 

Autor: Fran Milković

Druga laboratorijska vježba iz Neuronskih mreža će se održati ovaj i sljedeći tjedan, prema rasporedu u Vašim kalendarima. Prije dolaska na laboratorijsku vježbu potrebno je pažljivo proučiti i razumjeti kod te riješiti zadatke u odgovarajućim Jupyter-bilježnicama (folder exercise3).

Abecedno ste raspoređeni po prezimenu u termine u trajanju od 45 minuta
Molimo Vas da dođete na svoj termin na vrijeme.

Popis termina je kako slijedi:

Grupa L-C-01: 18.12. sub, 17:00-20:00, A-210

17:00 – 17:45  : A - H

17:45 – 18:30  : K - Ma

18:30 – 19:15  : Mi - T

Grupa L-C-02: 20.12. pon, 16:00-19:00, A-109

16:00 – 16:45  : A - Ha

16:45 – 17:30  : Hr - Ma

17:30 – 18:15  :  Mu - Zo

Grupa L-C-03: 18.12. sub, 08:00-11:00, PCLAB2

09:00 – 09:45  : B - Kra

09:45 – 10:30  : Kre - P

10:30 – 11:15  : S - Ž

Grupa L-C-04: 23.12. čet, 14:00-17:00, A-210

15:15 – 16:00  : H - M

16:00 – 16:45  : P - V


VAŽNO:

Dragi studenti,

ako imate poteškoća kod pokretanja koda u bilježnici lab5.ipynb, provjerite verziju TensorFlow-a koja je instalirana u vašoj anaconda okolini nnets koristeći sljedeće naredbe:

import tensorflow as tf
print(tf.__version__)

Ako je trenutna verzija TF-a 2.x, tada deinstalirajte postojeću verziju te instalirajte stariju verziju TF-a (1.x) u  okolini nnets:
npr.
pip uninstall tensorflow
pip install tensorflow==1.15

Za one koji žele koristiti najnoviju verziju, preporučam da proučite izmjene na sljedećem linku (session, variables, mnist_dataset):
https://www.tensorflow.org/guide/effective_tf2

Ako i dalje budete imali poteškoća s pokretanjem koda, pošaljite email na branimir.filipovic@fer.hr .

UPDATE:

Kako bi mogli instalirati stariju verziju TF-a (1.x), potrebno je vratiti se na stariju verziju Pythona (3.7 ili starije). To se može napraviti koristeći sljedeću naredbu:

conda install -c anaconda python=3.7

Autor: Branimir Filipović

Dragi studenti,

uvidi u međuispite će se održati u ponedjeljak, 6. prosinca 2021. godine od 14 do 15h u 
knjižnici Zavoda (D115).

Autor: Branimir Filipović

Dragi studenti,

rezultati međuispita su vidljivi u sustavu.

Uvidi u ispite će se održati najranije idući tjedan, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.  

Autor: Fran Milković

Dragi studenti,

međuispit iz Neuronskih mreža će se održati u srijedu, 24. studenog 2021. s početkom u 11.30h u dvoranama D260, D272 i D273, kako je navedeno u vašim kalendarima. Ispit se piše 150 minuta (2.5 sata).

Ispit obuhvaća gradivo do strojeva s potpornim vektorima, uključivo.

Pravila za pisanje ispita, stari ispiti, rješenja prošlogodišnjih ispita te prezentacija auditornih vježbi nalaze se na podstranici Ispiti. Na engleskoj verziji Exam možete pronaći prezentacije prošlogodišnjih auditornih vježbi.

Za sam ispit dopuštene su jedino olovke, gumice, prazni papiri za rješavanje, kalkulator i boca s vodom. Nije dopuštena uporaba bilo kakvih elektroničkih pomagala (mobitela, satova, tableta, itd.). Također, nošenje maski je obavezno!

Autor: Branimir Filipović

Tijekom sljedećeg tjedna održat ćemo konzultacije sa svim projektnim timovima.

Te konzultacije su obavezne i održat će se preko platforme MS Teams.

Konzultacije će biti u trajanju od 15 minuta, te ćemo u njima ukratko raspraviti o stanju projekta.
Pokazat ćete nam što ste dosada napravili, te ćemo provjeriti je li projektni zadatak dobro definiran i 
koji je plan rješavanja istog.

Na konzultacijama je obavezno prisustvo svih članova tima, a održat će se u proizvoljnom terminu 
od 10h do 16h, 15.-17.11.2021. (pon-sri).
Za točan termin kontaktirajte nas preko e-maila ( branimir.filipovic@fer.hr i fran.milkovic@fer.hr ).

Autor: Branimir Filipović

Druga laboratorijska vježba iz Neuronskih mreža će se održati sljedeći tjedan, prema rasporedu u Vašim kalendarima. Prije dolaska na laboratorijsku vježbu potrebno je pažljivo proučiti i razumjeti kod te riješiti zadatke u odgovarajućim Jupyter-bilježnicama (folder exercise2).

Abecedno ste raspoređeni po prezimenu u termine u trajanju od sat vremena:

Grupa L-B-01: 10.11. sri, 13:00-16:00, A-209

13:00 – 14:00  : A - H

14:00 – 15:00  : K - P

15:00 – 16:00  : Š - Z

Grupa L-B-02: 11.11. čet, 15:00-18:00, A-210

15:00 – 16:00  : B - Ho

16:00 – 17:00  : Hr - K

17:00 – 18:00  :  L - V

Grupa L-B-03: 08.11. pon, 11:00-14:00, A-102

11:00 – 12:00  : B - L

12:00 – 13:00  : M - Ž

Grupa L-B-04: 12.11. pet, 08:00-11:00, A-101

08:00 – 09:00  : A - Kn

09:00 – 10:00  : Kr - M

10:00 – 11:00  : P - V

Autor: Branimir Filipović

Dragi studenti i studentice,

projektni timovi su formirani.

Molimo Vas da stupite u međusobni kontakt, te Vas podsjećamo
da je rok za predaju prijedloga projekta u petak, 22.10. u 23.59h.

Autor: Branimir Filipović

Dragi studenti i studentice,

Vaš prvi zadatak na ovom predmetu je da formirate projektni tim do petka, 15.10.2019. (23:59). Okvirnu temu projekta i članove tima potrebno je poslati elektroničkom poštomPreporuka je da u svakom timu bude 5-6 studenata.

Na podstranici Projekt možete pronaći primjere mogućih tema projekata, ali preporučamo Vam da sami predložite neku novu temu i/ili ideju koja odgovara Vašim vlastitim interesima.

Studenti koji do zadanog roka neće biti pridruženi nijednom timu, bit će raspoređeni u timove od strane asistenata.

Autor: Branimir Filipović

Dragi studenti i studentice,

uvodno predavanje iz Neuronskih mreža održat će se u četvrtak 7. listopada 2021. s početkom u 13h u dvorani D260. 

Pozivamo Vas na uvodno predavanje na kojem ćete saznati više o sadržaju, strukturi nastave i načinu polaganja predmeta.

Još jedan dodatan razlog za dolazak na uvodno predavanje je upoznavanje s ostalim kolegama i dogovor o formiranju tima za projekt.

Vidimo se!

Autor: Fran Milković