Timski Projekt

Svrha projekta jest stjecanje iskustva u timskom radu, u pisanju tehničkih izvještaja, u prezentaciji rezultata rada, te u stjecanju novih znanja u polju neuronskih mreža.

Sadržaj

 1. Upute za izradu projekta
  1. Formiranje timova
  2. Prijedlog projekta
  3. Tijek izrade projekta
  4. Upute za izradu izvještaja
  5. Upute za izradu prezentacije
  6. Predaja projekta
 2. Rokovi
 3. Popis svih timova
 4. Prijedlozi tema projekata

Upute za izradu projekta

Formiranje timova

Na početku semestra svi studenti koji su upisali predmet "Neuronske mreže" moraju formirati projektne timove koji imaju najmanje četiri i ne više od šest članova; ciljana veličina tima je pet studenata

Možete koristiti forum dostupan na adresi forum na stranicama predmeta radi formiranja timova.

Nakon formiranja tima članovi projektnog tima moraju odabrati voditelja tima. Odabrani voditelj tima zatim mora obavijestiti nastavnike na predmetu putem e-maila o formiranom projektnom timu i o okvirnoj temi odnosno imenu projekta do datuma određenog u popisu rokova. Tim i tema će zatim biti navedeni na ovim stranicama u popisu projekata čime se osigurava da svaki tim ima jedinstvenu temu projekta.

Nakon što je tema potvrđena članovi tima za odabranu temu moraju napisati prijedlog ili sažetak projekta.

Prijedlog projekta

Formirani tim mora na temelju okvirno odabrane teme napisati prijedlog projekta. U prijedlogu se navode:

 1. ime projekta,
 2. tema i kratki opis projekta,
 3. razrada projekta u zadatke (Što i kako treba napraviti?),
 4. ishode projekta (Što je krajnji proizvod?),
 5. dodjelu poslova članovima tima (Što će tko raditi?), i
 6. okvirni vremenski plan rada (Koliko dugo će to trajati?).

Prijedlog projekta mora poslan do datuma određenog u popisu rokova.

Tijek izrade projekta

Od studenta se očekuje da tijekom rada na projektu redovito izvještavaju nastavnike o postignutim rezultatima. Na prvim konzultacijama studentima će biti dana osnovna literatura za odabranu temu i razgovarat će se o mogućim problemima koji se mogu javiti prilikom izrade rada.

Uz literaturu koju dobiju od nastavnika studentima su na raspolaganju Zavodska knjižnica, Centralna knjižnica FER-a, Nacionalna i sveučilišna knjižnica te knjižnice drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Također možete koristiti i Google Scholar koji pretražuje isključivo znanstvene i obrazovne materijale (knjige, časopise, članke, tehničke izvještaje i ostalo).

Upute za izradu izvještaja

Molimo vas da izvještaj oblikujete prema IEEE-ovom konferencijskom formatu.

Predlošci za IEEE-ov konferencijski format su dostupni na adresi https://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html.

Preporučamo vam da tehnički izvještaj redom sadrži sljedeće elemente:

 1. kratki uvod koji uključuje opis problema i motivaciju;
 2. pregled postojećih pristupa rješavanju odabranog problema, odnosno kratki pregled literature;
 3. opis rješenja problema ostvarenog od strane projektnog tima;
 4. opis eksperimentalnih rezultata;
 5. diskusija koja uspoređuje vaše rezultate s rezultatima prethodnih radova iz literature (ako postoje);
 6. zaključak; i
 7. popis literature.

Također vam preporučamo da ne pretrpavate vaš tehnički izvještaj s programskim kodom jer istog predajete zasebno.

Upute za izradu prezentacije

Na kraju semestra svaki projektni tim će prezentirati ostvarene rezultate projekta. Prezentacija se izvodi uz pomoć školske ploče, računala i projektora. Prezentacije će se održati u terminu redovnog predavanja prije završnih ispita. Točno vrijeme koje će biti dano svakom timu za izlaganje biti će oglašeno barem tjedan dana prije samih prezentacija.

Konačne prezentacije projekata se predaju kao PDF dokument putem e-pošte.

Prisustovanje je obvezno: svi studenti koji su upisali predmet i svi članovi projektnih timova moraju biti prisutni tijekom prezentacija konačnih izvještaja o projektima.

Predaja projekta

Svi rezultati projekta se predaju elektroničkom poštom koja mora biti poslana do datuma određenog u popisu rokova.

Morate predati i izvještaj i prezentaciju u PDF formatu te programski kod kojeg ste napravili tijekom izrade projekta.

Ako materijali koje šaljete elektroničkom poštom zauzimaju sveukupno više od 10MB molimo vas da ih ne šaljete kao privitke već da materijale stavite na neki od servisa za dijeljenje podataka (DropboxGoogle DriveOneDrive itd.) te da pošaljete samo povezincu.

Rokovi

Važni rokovi koji se ne smiju prekoračiti:

 • Formiranje grupa do 09. 10. 2020.
 • Predaja prijedloga projekta do 16. 10. 2020.
 • Prve konzultacije s nastavnikom do 13. 11. 2020.
 • Predaja projekta do 11. 1. 2021.

Neopravdano prekoračenje nekog od navedenih rokova donosi negativne bodove (odnosno smanjuje maksimalni broj bodova koji možete postići na projektu).

Projekti 2020./2021.

R.br. Ime projekta Članovi tima
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.  

 

10.    
11.    
12.    

Prijedlozi tema projekata

Radi lakšeg odabira teme projekta ovdje navodimo neke moguće teme projekata:

 •