Materijali za predmet

Sva predavanja iz Neuronskih mreža dostupna su u elektroničkom obliku i mogu se slobodno koristiti u svrhu vlastitog obrazovanja.

Objavljena predavanja se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe ili njihovim korištenjem na bilo koji način ostvarivati novčana korist. Molimo studente da predavanja ne daju trećim osobama.

Osim predavanja pripremljeni su i dodatni materijali za samostalno čitanje su dostupni na engleskim stranicama predmeta na podstranici Reading (nužna prijava na FERWeb). Studentima preporučamo da radi uspješnog praćenja gradiva prije svakog predavanja pročitaju pripadne materijale za samostalno čitanje.


Prezentacije s predavanja