Kalendar

 

Tjedan Datum Mjesto i vrijeme Tema
1. 30.09.2020. MS Teams, 16:00-18:00 Uvodne napomene. Uvod u neuronske mreže
2. 07.10.2020. MS Teams, 16:00-18:00 Proces učenja, Asocijativna memorija
3. 14.10.2020. MS Teams, 16:00-18:00 Jednoslojni perceptron. LMS algoritam.
4. 21.10.2020. MS Teams, 16:00-18:00 Višeslojni perceptron.
5. 28.10.2020. MS Teams, 16:00-18:00 Radijalne mreže. 
6. 04.11.2020. MS Teams, 16:00-18:00 Stroj s potpornim vektorima. 
7. 11.11.2020. MS Teams, 16:00-18:00

Odborni strojevi.
Auditorne vježbe: Rješavanje zadataka.

8.a - - Međuispiti
8.b - - Međuispiti
9. 02.12.2020. MS Teams, 16:00-18:00 Rekurzivne mreže.
10. 09.12.2020. MS Teams, 16:00-18:00 Samoorganizirajuće mreže.
11. 16.12.2020. MS Teams, 16:00-18:00 Duboke neuronske mreže I. dio.
12. 23.12.2020. MS Teams, 16:00-18:00 Duboke neuronske mreže II. dio.
- - - Božićni i Novogodišnji praznici
- - - Božićni i Novogodišnji praznici
13. 13.01.2021. MS Teams, 16:00-18:00 Prezentacije studentskih timskih projekata.
14. 20.01.2021. MS Teams, 16:00-18:00 Prezentacije studentskih timskih projekata.
Auditorne vježbe: Rješavanje zadataka.
15.a - - Završni ispiti
15.b - - Završni ispiti