Napredni elektronički sustavi

Ishodi učenja

 1. Povezati zahtjeve na sustav s realnim elektroničkim sklopovima
 2. Ocijeniti koji realni elektronički sklop je optimalno rješenje pojedinog zahtjeva.
 3. Dizajnirati praktično rješenje elektroničkog sustava.

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Karakteristike stvarnih operacijskih pojačala, Šumni model operacijskog pojačala
 2. Tipovi operacijskih pojačala, Napajanje operacijskih pojačala, Kučišta i hlađenje operacijskih pojačala
 3. Projektiranje tiskanih vodova za operacijska popjačala, Ponašanje operacijskih pojačala u ovisnosti o frekvenciji
 4. Stabilnost operacijskih pojačala, Negativna i pozitivna povratna veza
 5. Frekvencijska analiza složenih pojačala, Niskošumna pojačala
 6. Pojačala male potrošnje, Pojačala malog napona razdešenja, Pojačala visokoimpedantnih ulaza
 7. Pojačala snage, Brza pojačala, Komparatori
 8. Međuispit
 9. Sklopovi nelinearnih prijenosnih karakteristika, Logaritamska pojačala, Množači
 10. Fazno zaključana povratna veza, Komparatori
 11. Referentni izvori napona, Referentni izvori struje
 12. Projektiranje tiskanih vodova za referentne izvore, Kaskade pojačala. kapacitivno vezana i direktno vezana pojačala
 13. Pojačala s Darlington-ovim spojem tranzistora, Klasifikacija pojačala snage
 14. Pojačala snage klase A i B, Preskočna izobličenja u klasi B. pojačalo snage klase AB
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektronika (profil)
(3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

(.), System Application Guide, ADI,
(.), OP Amp Applications, ADI,
(.), Op Amps for Everyone, TI,

Za studente

Izvedba

ID 222498
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
6 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan