Nelinearna optimizacija

Opis predmeta

Suvremeni pristup rješavanju inženjerskih problema korištenjem nelinearne optimizacije. Primjeri primjene metoda optimizacije u svakodnevnom životu; od vremenske prognoze do procesa proizvodnje. Metode bezuvjetne minimizacije: kvazi-Newtonove, line-search i trusted-region metode. Uvjetna minimizacija: interior-point metode i metode sekvencijalno-kvadratnog programiranja. Implementacija numeričkih rješenja primjera iz inženjerske prakse korištenjem programskog paketa Matlab.

Studijski programi

Izvedba

ID 154863
6 ECTS