Nelinearna optimizacija

Opis predmeta

Suvremeni pristup rješavanju inženjerskih problema korištenjem nelinearne optimizacije. Primjeri primjene metoda optimizacije u svakodnevnom životu; od vremenske prognoze do procesa proizvodnje. Metode bezuvjetne minimizacije: kvazi-Newtonove, line-search i trusted-region metode. Uvjetna minimizacija: interior-point metode i metode sekvencijalno-kvadratnog programiranja. Implementacija numeričkih rješenja primjera iz inženjerske prakse korištenjem programskog paketa Matlab.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Charu C. Aggarwal (2020.), Linear Algebra and Optimization for Machine Learning, Springer Nature
Stephen P. Boyd, Lieven Vandenberghe (2009.), Convex Optimization, Cambridge University Press
Yurii Nesterov (2018.), Lectures on Convex Optimization, Springer
Stephen J. Wright, Benjamin Recht (2022.), Optimization for Data Analysis, Cambridge University Press

Za studente

Izvedba

ID 154863
  Ljetni semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik