Nelinearna optimizacija

Opis predmeta

Suvremeni pristup rješavanju inženjerskih problema korištenjem nelinearne optimizacije. Primjeri primjene metoda optimizacije u svakodnevnom životu; od vremenske prognoze do procesa proizvodnje. Metode bezuvjetne minimizacije: kvazi-Newtonove, line-search i trusted-region metode. Uvjetna minimizacija: interior-point metode i metode sekvencijalno-kvadratnog programiranja. Implementacija numeričkih rješenja primjera iz inženjerske prakse korištenjem programskog paketa Matlab.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Jorge Nocedal, Stephen Wright (2006.), Numerical Optimization, Springer Science & Business Media
Stephen P. Boyd, Lieven Vandenberghe (2009.), Convex Optimization, Cambridge University Press
J. E. Dennis, Jr., Robert B. Schnabel (1996.), Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations, SIAM

Za studente

Izvedba

ID 154863
  Ljetni semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik