Napredne baze podataka

Opis predmeta

Pretraživanje teksta u relacijskim bazama podataka, napredno korištenje SQL-a, objektne i objektno-relacijske baze podataka, geoprostorne baze podataka, vremenske baze podataka, NoSQL baze podataka, semantički web i tokovi podataka.

Ishodi učenja

 1. dizajnirati objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka
 2. koristiti objektno-relacijske vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka, te sustave za upravljanje tokovima podataka
 3. objasniti koncepte različitih modela podataka

Oblici nastave

Predavanja

Studentima se prezentiraju teoretske postavke odabranih tema isprepletene mnoštvom praktičnih primjera.

Mješovito e-učenje

Studentima su na raspolaganju online tutoriali namijenjeni učenju i svladavanju praktičnih zadataka.

Samostalni zadaci

Studente potičemo na kontinuirano učenje rješavanjem domaćih zadaća kroz prilagođenu online platformu te izradom nekoliko manjih projekata u kojima primjenjuju znanje stečeno na predmetu.

Laboratorij

Studenti s predmetnim nastavnicima diskutiraju svoja rješenja projektnih zadataka.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 40 % 10 % 40 % 10 %
Seminar/Projekt 50 % 45 % 50 % 45 %
2. Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 25 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Načela modeliranja podataka, Funkcije prozora. rekurzija. pivotiranje
 2. Funkcije prozora. rekurzija. pivotiranje, Projekt
 3. Pretraživanje teksta u relacijskom sustavu baze podataka
 4. Objektno orijentirani model podataka, Objektne i objektno-relacijske baze podataka
 5. Oblikovanje prostornih i vremenskih podataka, Osnove prostornih. vremenskih i prostorno-vremenskih baza podataka
 6. Oblikovanje prostornih i vremenskih podataka, Osnove prostornih. vremenskih i prostorno-vremenskih baza podataka, Projekt
 7. Sustavi za upravljanje raspodijeljenim bazama podataka
 8. Međuispit
 9. Modeli ključ-vrijednost. graf. zajednica stupaca. dokument, Polustrukturirani model (izražen kao XML. XML schema. JSON), NoSQL baze podataka
 10. Grafovske baze podataka, Upravljanje kopijama podataka i modeli dosljednosti, Utjecaj indeksa na učinkovitost upita, Baze podataka u središnjoj memoriji
 11. NoSQL baze podataka, Grafovske baze podataka, Veliki podatci - načela, Projekt
 12. Baze tokova podataka
 13. Oblikovanje podataka u semantičkom webu (RDF. OWL)
 14. Skladište podataka
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar) Teorijski predmeti profila (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmet profila (1. semestar) Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), Pramod J. Sadalage, Martin Fowler: NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence,
(.), Tyler Akidau, Slava Chernyak, Reuven Lax: Streaming Systems,

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 222491
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

87.5 izvrstan
75 vrlo dobar
62.5 dobar
50 dovoljan