Natjecateljsko programiranje

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Vještina na kojoj će se polaznike upoznati s primjenom algoritama u rješavanju složenih problema. Cilj vještine je predstaviti polaznicima primjenu već naučenih algoritama na složenije probleme i područja na kojima njihova primjena nije nimalo očita, a ponekad ni intuitivna.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Vještine - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - 5. semestar (5. semestar)
Vještine - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - 5. semestar (5. semestar)
[FER2-HR] Automatika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)

Opće kompetencije

Vještina na kojoj će se polaznike upoznati s primjenom algoritama u rješavanju složenih problema. Cilj vještine je predstaviti polaznicima primjenu već naučenih algoritama na složenije probleme i područja na kojima njihova primjena nije nimalo očita, a ponekad ni intuitivna.

Ishodi učenja

 1. opisati tok rješavanja algoritamskih problema
 2. prepoznati vremensku i memorijsku složenost bilo kojeg algoritma ili strukture
 3. objasniti konkretne algoritme i strukture podataka
 4. analizirati dani problem i izdvojiti podprobleme
 5. primijeniti naučeno na širem skupu problema
 6. integrirati rješenja podproblema kako bi se dobilo cjelokupno rješenje
 7. procijeniti prednosti i mane različitih algoritama

Oblici nastave

Predavanja

Nastava je organizirana u dva ciklusa: prvi ciklus obuhvaća 7 tjedana nastave i međuispit, a drugi ciklus obuhvaća šest tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi s ukupnim opterećenjem od 15 tjedana s 2 sata predavanja tjedno.

Provjere znanja

Znanje se provjerava putem tjednih domaćih zadaća te putem međuispita i završnog ispita.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 100 %
Napomena / komentar

Nema ocjena, studenti prolaze ili padaju predmet.

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje.
 2. Teorija grafova.
 3. Pretraživanje.
 4. Pretraživanje.
 5. Napredne strukture podataka.
 6. Napredne strukture podataka.
 7. Teorija brojeva i linearna algebra.
 8. Teorija brojeva i linearna algebra.
 9. Dinamičko programiranje.
 10. Dinamičko programiranje.
 11. Raspršeno adresiranje.
 12. Raspršeno adresiranje.
 13. Sweep line.
 14. Heuristike.
 15. Heuristike.

Literatura

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson (2001.), Introduction to Algorithms, 2/e, The MIT Press; 2nd edition
Robert Sedgewick (2002.), Algorithms in C++, Addison-Wesley Professional; 3 edition

Za studente

Izvedba

ID 65973
  Zimski semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

100 izvrstan
90 vrlo dobar
70 dobar
50 dovoljan