Menadžment u inženjerstvu

Ishodi učenja

 1. Prepoznati složeni okoliš inženjerskog rada
 2. Objasniti etičke aspekte inženjerskog rada
 3. Objasniti osnovne značajke intelektualnog vlasništva
 4. Primijeniti osnovna načela rada u timu
 5. Pripremiti plan projekta
 6. Objasniti menadžerske funkcije
 7. Identificirati organizacijske forme
 8. Objasniti važnost vođenja

Oblici nastave

Predavanja

Sudjelovanje na predavanjima

Samostalni zadaci

Izrada seminarskog rada

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u inženjersku profesiju.
 2. Osnove inženjerske etike.
 3. Osnove inženjerske etike. Rješavanje etičkih problema.
 4. Rješavanje inženjerskih problema.
 5. Rješavanje inženjerskih problema.
 6. Što je intelektualno vlasništvo, zašto je ono korisno. filozofija i kratka povijest intelektualnog vlasništva.
 7. Što je intelektualno vlasništvo, zašto je ono korisno. filozofija i kratka povijest intelektualnog vlasništva.
 8. Međuispit.
 9. Uvod u upravljanje projektima.
 10. Uvod u upravljanje projektima.
 11. Uvod u upravljanje projektima.
 12. Uvod u menadžment.
 13. Uvod u organizaciju. Uvod u menadžment.
 14. Uvod u organizaciju.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Transverzalni predmeti (4. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (studij)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Računarstvo (studij)
Transverzalni predmeti (4. semestar)

Literatura

(.), Menadžment u inženjerstvu - nastavni materijali,
(.), Engineering and Technology Management Tools and Applications; B.S. Dhillon; Artech House; 2002; ISBN: 1-58053-256-9,
(.), Management – ninth edition; S.P. Robbins, M. Coulter; Prentice Hall; 2007,
(.), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide); Project Management Institute; Project Management Institute; 2004; ISBN: 1-930699-45-X,

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 183377
  Ljetni semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan