Obavijesti

MUI - testiranje plagijarizma

U tijeku je testiranje seminarskih radova. Uspoređuje se svaki rad sa svakim iz 2017/2018 i svaki rad iz 2017/2018 sa svim radovima iz svih prethodnih godina što ukupno čini oko 3 000 000 kombinacija za usporedbu.

Autor: Bojan Trkulja

Uvidi u seminarske radove za grupu P06 će se održati u petak, 8.6.2018. od 10.00 do 12.00 sati na Zavodu za telekomunikacije, 8. kat, soba C08-03. 

 

Autor: Ivana Rašan

U petak 1.6. nema nastave iz MUI. Obavijest vrijedi za sve grupe.

Autor: Bojan Trkulja
Uvodno predavanje - grupa P4

Uvodno predavanje za grupu P4 održat će se u petak 9. ožujka u 10:15 sati, dvorana A211. Sve ostale obavijesti nalazit će se na stranici grupe.

Autor: Vedran Bilas