NAPOMENE vezano za bodovanje aktivnosti

Nastava iz Managementa u inženjerstvu podrazumijeva i aktivno sudjelovanje studenata.
Za svako predavanje bit će otvorena grupa u Forumu na ovoj stranici u kojoj studenti trebaju objaviti svoje osvrte na zadanu temu. Aktivnost na Forumu evidentira se za potrebe bodovanja aktivnosti na nastavi.

Sadržaj
Bodovat ćemo samo sadržaj koji zadovoljava minimalne uvjete kvalitete. Sadržaj koji objavljujete treba biti kratki osvrt, komentar, primjer na zadanu temu, popraćen poveznicom na relevantni izvor članak, dokument itd.
Nije dovoljno:
• objavljivati komentare nevezane uz temu
• samo komentirati materijale koje su drugi prikupili i objavili
• pisati komentare i mišljenja "iz glave", bez referenciranja na relevantne članke i činjenice
• prepisivati sadržaj/komentare iz drugog mrežnih izvora
• stavljati poveznice na nerelevantne izvore, dnevne portale, kratke vijesti, korisničke forume itd. te opće izvore informacija (wikipedia i sl.)...
• otvarati nove naslove na iste teme koje su drugi studenti prije vas već obraditi. Ako imate bolji članak/primjer na istu temu, objavite ga u istoj temi, bodovat će se samo kvalitetni doprinosi temi.
Nije dozvoljeno prepisivati ili na drugi način ponavljati osvrte drugih studenata.

Rokovi
Za prvo predavanje, bilježit će se aktivnost studentima koji su objavili materijal na Forumu do dana održavanja drugog predavanja. Za drugo i sva sljedeća predavanja, aktivnost će se bilježiti studentima koji su materijal na Forumu objavili najkasnije dva dana nakon održavanja predavanja na koji se materijal odnosi (ako je predavanje u petak, onda do nedjelje, 23:59).


Repozitorij

Obavijesti

MuI - 2018 - p4 - ocjenjivanje...

Vaši seminarski radovi su ocijenjeni i bodovi će USKORO biti objavljeni u sustavu.

PITANJA u vezi bodova seminarskih radova možete postaviti elektroničkom poštom nakon objave bodova i to do PETKA 15.6. (uključivo).

Seminarski rad nosi 30 bodova prema sljedećoj strukturi:
- tehnička kvaliteta (do 5 bodova)
- kvaliteta jezika (do 5 bodova)
- rezultat rada (do 20 bodova).

Prosječan broj bodova grupe je 22,7.

5 studenata (od ukupno 101) nije predalo seminarski rad.

Radovi u kojima je utvrđeno prepisivanje ocijenjeni su s 0 bodova.

 

Najčešće pogreške:

  • nije provjerena ispravnost teksta
  • loše definiran doseg projekta
  • uključivanje podataka o rokovima u definiranje faza projekta
  • loša razrada WBS i prikaz kontrolnih točaka u WBS
  • nije određen kritični put u prikazu trajanja aktivnosti
  • nepotpuna matrica resursa
  • loše definirane kontrolne točke, bez predviđenih reakcija u nepovoljnom slučaju
  • Gantogram nepovezan s WBS i kontrolnim točkama
  • Gantogram bez kontrolnih točaka (česta pogreška koja se pojavila ove godine)
  • trivijalna i nelogična pretpostavka rizika, odnosno pretpostavke rizika bez procjene vjerojatnosti, utjecaja i akcija za njihovo smanjenje.
Autor: Vedran Bilas
VAŽNO - MuI - P4 - predavanje 8....

Predavanje iz Menadžmenta u inženjerstvu u petak 8. lipnja održat će se u dvorani B1 umjesto u dvorani A211.

Gost na predavanju bit će gospodin Davor Majetić, dipl.ing., glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, alumni FER-a.

U okviru teme Menadžment i menadžeri, gospodin Majetić će govoriti o razvoju karijere nakon završenog studija elektrotehnike te općim načelima vođenja.

Autor: Vedran Bilas

U petak 1. lipnja nema nastave.

Autor: Vedran Bilas
MuI - 2018 - P04 Bodovi za aktivnost...

PDF dokument s bodovima za aktivnost u prvom ciklusu objavljen je u repozitoriju na ovoj stranici.

Upite vezane za broj bodova možete poslati unutar sedam dana od objave.

Autor: Vedran Bilas
Jedanaesto predavanje MENADŽMENT VOĐENJE

Tema jedanaestoga predavanja je VOĐENJE. Vođenje je vrlo važno u svim vrstama organizacija i često presudno za rezultate koje organizacija postiže (ili ne postiže) kao i za odnose koji vladaju među članovima.
Uz pripremu teme pogledajte predavanje TED How Great Leaders Inspire Action: Simon Sinek on TED.com.

Za aktivnost u nastavi potrebno je pronaći primjer menadžera koji je prepoznat kao dobar vođa te u Forumu objaviti poruku s imenom te osobe i nazivom organizacije u kojoj radi u naslovu.

Autor: Vedran Bilas
Deseto predavanje MENADŽMENT...

Tema desetog predavanja je organiziranje kao jedna od ključnih funkcija menadžera. 

Upoznat ćemo se s osnovnim konceptima i primjerima ustroja poduzeća. U okviru ove teme upoznat ćemo detaljnije ustroj i način rada Fakulteta.

Za pripremu je potrebno na mrežnim stranicama hrvatskog tehnološkog poduzeća pronaći tekst MISIJE i VIZIJE te organizacijsku shemu.

Autor: Vedran Bilas
Deveto predavanje MENADŽMENT I MENADŽERI

Tema devetog predavanja je menadžment i menadžeri

Upoznat ćemo se s osnovnim funkcijama i ulogama menadžera u poslovnim organizacijama. Raspravit ćemo razliku između menadžera i poduzetnika.

Za pripremu istražite tekstove na hrvatskim mrežnim stranicama na temu uspješnih poduzetnika, uspješnih menadžera i iskustava menadžera u kriznim situacijama. 

 

Autor: Vedran Bilas
Osmo predavanje UPRAVLJANJE RIZICIMA...

Tema osmog predavanja je upravljanje rizicima u projektima

Rizici su neodvojivi dio projektnog rada i upravo je prepoznavanje, vrednovanje i upravljanje rizicima ključno za uspješno izvođenje projekata. Rizici dolaze iznutra i izvana, vezano za tehnologiju, logistiku, međuljudske odnose ili financiranje.

Predavalje o upravljanju rizicima održat će doc. dr. sc. Mile Bošnjak, dipl. ing. s Ekonomskog fakulteta SuZG, alumni FER-a s višegodišnjim iskustvom u financijskom sektoru.

Za pripremu istražite primjere analize tehnoloških rizika za uspjeh novih proizvoda i/ili poduzeća.

Autor: Vedran Bilas
Sedmo predavanje PLANIRANJE...

Sedmo predavanje nastavlja se baviti temom upravljanja projektima kroz metodologije i alate koji se koriste u planiranju.


Predavanje obuhvaća znanja potrebna za izradu seminarskog rada.


Za pripremu istražite besplatne alate za planiranje i upravljanje projektima. Za aktivnost u nastavi trebate objaviti materijal u odgovarajućoj grupi u forumu.

Autor: Vedran Bilas
Predavanje u petak 30. ožujka 2018.

U petak 30. ožujka 2018. NEĆE se održati predavanja iz MuI .

Autor: Vedran Bilas
ODGODA predavanja 16. ožujka 2018.

Zbog spriječenosti nastavnika, u petak 16. ožujka neće biti predavanja na MUI za grupu P4. Eventualni termin nadoknade dogovorit ćemo naknadno.

Autor: Vedran Bilas
Šesto predavanje PROJEKTI I...

Tema šestog predavanja su projekti i upravljanje projektima

Tema projekata je vrlo aktualna u suvremenom poslovanju. Inženjeri rade na projektima. Projekti se spominju svakodnevno u kontekstu razvoja javne infrastrukture i gospodarstva. Europski projekti, Strukturni fondovi, Obzor 2020 ...
Za pripremu istražite što je projektni pristup i koja su temeljna načela takvog rada. Zašto je potrebna edukacija o planiranju i upravljanju projektima?
Za aktivnost u nastavi trebate objaviti materijal u odgovarajućoj grupi u forumu u definiranom roku.

Autor: Vedran Bilas
Peto predavanje TIMSKI RAD

Tema petog predavanja je timski rad. Inženjeri u suvremenim poduzećima u pravilu rade projektno, surađujući s više pojedinaca ili više grupa u svojoj i drugim organiazcijama. 

Što su timovi, kako nastaju i kako rade? Zašto se toliko priča o timskom radu?
Za aktivnost u nastavi trebate objaviti materijal u odgovarajućoj grupi u forumu. 

Autor: Vedran Bilas
Četvrto predavanje INŽENJERSKO...

Tema četvrtog predavanja je inženjersko rješavanje problema. 

Inženjeri su prepoznatljivi upravo po sustavnosti i snalažljivosti u rješavanju tehničkih, ali i drugih problema.

Upoznat ćemo se na primjerima s pristupima sustavnom rješavanju problema i "inženjerskim" metodologijama.

Za pripremu istražite primjere metodologija sustavnog razmišljanja i rješavanja problema, primjere složenih problema rješenih tim pristupima i slično.

Autor: Vedran Bilas
Treće predavanje INTELEKTUALNO...

Intelektualno vlasništvo (IV) jedna je od najvažnijih tema suvremenog gospodarstva, posebice za tehnološka poduzeća. 

U okviru ove teme proučit ćemo što je IV i koji su njegovi oblici. Razmotrit ćemo poštivanje IV drugih, ali posebice kako stvarati i štititi inovacije kojima se može postići prednost u odnosu na konkurenciju. 

Za aktivnost u nastavi trebate objaviti materijal u odgovarajućoj grupi u forumu.

Autor: Vedran Bilas
Drugo predavanje INŽENJERSKA ETIKA

Tema drugog predavanja je inženjerska (strukovna) etika. Upoznat ćemo se s načelima i etičkim kodeksima.

Za pripremu potražite zanimljive tekstove na temu inženjerske etike, pronađite i pročitajte etički kodeks inženjerske udruge, objavite poveznice i kratki komentar u grupi na Forumu.

Autor: Vedran Bilas
Prvo predavanje INŽENJERSTVO

Tema prvog predavanja je inženjerstvo i menadžment u inženjerstvu

Za pripremu pogledajte kratka Swansonova pravila menadžmenta.

NAPOMENA: Bodovi za aktivnost za grupu P4 ostvaruju se objavom osvrta u odgovarajućoj grupi Foruma na ovoj stranici.

Autor: Vedran Bilas

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Prvo predavanje - INŽEJERSTVO
Kakva je uloga inženjera u razvoju suvremenog društva? Kako se inženjeri snalaze u poslovnom svijetu i politici? Mogu li inženjeri pomoći u rješavanju društvenih izazova i ekonomske krize? Je li razvoj rastućih ekonomija (Kina, Brazil, Indija, Indonezija) posljedica (i) velikog broja inženjera? Pronađite zanimljiv tekst na ove ili slične teme, napišite kratak komentar ovdje u Forumu i navedite poveznicu na odabrani tekst. VAŽNO - bodovi za aktivnost ostvaraju se samo za komentare objavljene u predviđenom roku (vidi naputak na vrhu stranice).
50 22. 3. 2018. u 22:52
Drugo predavanje - INŽENJERSKA ETIKA
Koji su poznati kodeksi inženjerskih organizacija? Koji su tipični etički problemi s kojima se susreću inženjeri? Koje su nedavne rasprave u hrvatskom društvu povezane s odlukama ili preporukama inženjera (primjerice: energetika, sigurnost, promet)? Jesu li inženjeri izloženi korupciji i s kojim posljedicama? Pronađite zanimljiv tekst na temu inženjerske etike, objavite poveznicu i komentar u ovoje grupi. Rok je najkasnije do (uključivo) 25.3.
57 26. 3. 2018. u 11:17
Treće predavanje - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Inovacija je temelj konkurentnosti poduzeća, industrija i cijelih regija. Koje vrste inovacija postoje? Potražite podatke o zaštiti INOVACIJA HRVATSKIH poduzeća, objavite poveznice i kratki komentar. Rok najkasnije do (uključivo) 30. ožujka.
33 8. 4. 2018. u 20:42
Četvrto predavanje INŽENJERSKO RJEŠAVANJE PROBLEMA
Inženjeri obično rješavaju tehničke probleme. No, radi svoga sustavnog i analitičkog pristupa, cijenjeni su iu drugim domenama, primjerice u financijama ili kao poslovni konzultanti. Za pripremu istražite primjere metodologija sustavnog razmišljanja i rješavanja problema, primjere složenih problema riješenih tim pristupima i slično. ROK - najkasnije do (uključivo) 8. travnja.
36 9. 4. 2018. u 14:30
Peto predavanje TIMSKI RAD
Inženjeri u suvremenim poduzećima u pravilu rade projektno, surađujući s više pojedinaca i/ili skupina. Za pripremu istražite primjere preporuka za stvaranje i vođenje timova, objavite poveznice i kratki komentar. ROK - najkasnije do (uključivo) 15. travnja.
44 20. 4. 2018. u 13:08
Šesto predavanje PROJEKTI I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Što je projekt i projektni pristup? Koja su temeljna načela projektnog rada? Kako nastaju projektne ideje u poslovnom sektoru, a kako u javnom? Zašto je potrebna edukacija o planiranju i vođenju projekata? Objavite poveznice i kratki komentar. ROK - najkasnije do (uključivo) 22. travnja.,
38 23. 4. 2018. u 02:10
Sedmo predavanje - PLANIRANJE PROJEKATA, METODOLOGIJE I ALATI
Istražite besplatne alate za planiranje projekata i upravljanje projektima. Odaberite neki od alata i/ili metodologija i komentirajte osnovne cjeline i / ili obrasce. Rok - najkasnije do (uključivo) 13. svibnja.
32 13. 5. 2018. u 22:48
Osmo predavanje - UPRAVLJANJE RIZICIMA U PROJEKTU
Istražite primjere TEHNOLOŠKI rizika za uspjeh novih poduzeća (start-up) ili novih proizvoda postojećih poduzeća. ROK - najkasnije do (uključivo) 20. svibnja 2018.
34 20. 5. 2018. u 22:42
Deveto predavanje - MENADŽMENT I MENADŽERI
Za pripremu istražite tekstove na hrvatskim mrežnim stranicama na temu uspješnih poduzetnika, uspješnih menadžera i iskustava menadžera u kriznim situacijama. Rok - do (uključivo) 27. svibnja.
38 27. 5. 2018. u 23:59
Deseto predavanje - MENADŽMENT - ORGANIZIRANJE
Na mrežnim stranicama hrvatskih TEHNOLOŠKIH poduzeća pronađite: tekstove vizije i misije te organizacijsku shemu poduzeća, i objavite ih u forumu. ROK - do (uključivo) 2. lipnja.
29 2. 6. 2018. u 22:34
Jedanaesto predavanje - MENADŽMENT VOĐENJE
Pronađite primjer osobe, menadžera koji je prepoznat kao dobar vođa u poslovnom sektoru. U Forumu objavite post s imenom osobe i nazivom organizacije u kojoj radi u naslovu. U sadržaju poruke navedite mrežnu adresu na kojoj se nalazi tekst i kratko opišite stil vođenja odabrane osobe. ROK - do (uključivo) 17. lipnja.
28 17. 6. 2018. u 23:37

Repozitorij