Mjerenja u elektroenergetskim mrežama

Opis predmeta

Prekidački i nelinearni elementi i posljedice: flicker, harmonici, međuharmonici i tranzijenti. Rezonancije i prenaponi, problemi dohvata signala na visokom naponu u širokom f-spektru. Prijenosne funkcije mjernih transformatora. Uređaji za pohranu signala i analiza signala u t- i f-području. Vlastiti i uzajamni spektri, prijenosna funkcija, koherencija i područje pouzdanosti. Metoda najmanjih kvadrata u posebnim mjerenjima. Harmonički, valni, mrežni i spektralni, te višekanalni analizatori.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(1988.), Proceedings Third International Conference on Harmonics in Power Systems, Nashville, Indiana USA
(1994.), The Fundamentals of Signal Analysis: Aplication Note 243, Hewlett-Packard Co./Agilent Technologies, USA
S. Milun; Lj. Božiković (1988.), Kompenzacija i viši harmonici - mjerenje i računanje, monografija, str. 1-98, Elektrotehničko društvo - Zagreb, Zagreb

Izvedba

ID 154876
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe