Metode i tehnike razvoja programske podrške

Opis predmeta

Modeli procesa razvoja programske podrške. Tehnike analize i oblikovanja. Arhitetkture programske podrške. Objektno-relacijsko mapiranje. Meta-modeliranje. Agilni postupci razvoja programske podrške. Modelom vođen razvoj. Prilagodljivi razvoj. Reinženjerstvo programske podrške. Računalom podržano programsko inženjerstvo.

Studijski programi

Izvedba

ID 154880
6 ECTS