Metode i tehnike razvoja programske podrške

Opis predmeta

Modeli procesa razvoja programske podrške. Tehnike analize i oblikovanja. Arhitetkture programske podrške. Objektno-relacijsko mapiranje. Meta-modeliranje. Agilni postupci razvoja programske podrške. Modelom vođen razvoj. Prilagodljivi razvoj. Reinženjerstvo programske podrške. Računalom podržano programsko inženjerstvo.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Craig Larman, Bas Vodde (2010.), Practices for Scaling Lean & Agile Development, Pearson Education
Capers Jones (2009.), Software Engineering Best Practices, McGraw Hill Professional
Richard N. Taylor, Nenad Medvidovic, Eric M. Dashofy (2010.), Software architecture: foundations, theory, and practice, John Wiley and Sons, Inc.

Za studente

Izvedba

ID 154880
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje