Multimedijski računalni sustavi

Opis predmeta

Pregled problema i rješenja pri korištenju multimedije (MM) te analiza potrebnih resursa. Pregled osnovnih i naprednih algoritama za kompresiju podataka. Osobine ljudskog vida bitnih za upotrebu multimedijskih algoritama. Pregled najvažnijih normi: JPEG, MPEG-2 i MPEG-4, H.264, H.265. Usporedba klasičnih i naprednih načina izvedbe algoritama. Algoritmi i paralelne izvedbe multimedijskih algoritama. Detaljne analize: procesori specijalne namjene (ASIC), MM koprocesori, MM procesori i MM proširenja. Arhitektura sustava, procesora i primjer izvođenja operacija. Multimedijske aplikacije na mobilnim uređajima.

Studijski programi

Izvedba

ID 154870
6 ECTS