Multimedijski računalni sustavi

Opis predmeta

Pregled problema i rješenja pri korištenju multimedije (MM) te analiza potrebnih resursa. Pregled osnovnih i naprednih algoritama za kompresiju podataka. Osobine ljudskog vida bitnih za upotrebu multimedijskih algoritama. Pregled najvažnijih normi: JPEG, MPEG-2 i MPEG-4, H.264, H.265. Usporedba klasičnih i naprednih načina izvedbe algoritama. Algoritmi i paralelne izvedbe multimedijskih algoritama. Detaljne analize: procesori specijalne namjene (ASIC), MM koprocesori, MM procesori i MM proširenja. Arhitektura sustava, procesora i primjer izvođenja operacija. Multimedijske aplikacije na mobilnim uređajima.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Khalid Sayood (2017.), Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann
Vivienne Sze, Madhukar Budagavi, Gary J. Sullivan (2014.), High Efficiency Video Coding (HEVC), Springer
Iain E. Richardson (2004.), H.264 and MPEG-4 Video Compression, John Wiley & Sons
David R. Kaeli, Perhaad Mistry, Dana Schaa, Dong Ping Zhang (2015.), Heterogeneous Computing with OpenCL 2.0, Morgan Kaufmann
Nicholas Wilt (2018.), The CUDA Handbook (2nd Edition), Addison-Wesley

Za studente

Izvedba

ID 154870
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje