Mrežno programiranje

Ishodi učenja

 1. Definirati tipove mrežnih “socket” sučelja i navesti njihova svojstva.
 2. Razlikovati konekcijski i beskonekcijski orijentirane aplikacije.
 3. Razlikovati postupak dizajna konkurentnog i iterativnog poslužitelja.
 4. Napisati jednostavne mrežne aplikacije temeljena na protokolima UDP i TCP korištenjem programskog jezika C u Unix okruženju.
 5. Analizirati rad i otkrivati pogreške u vlastitim mrežnim aplikacijama.
 6. Koristiti osnovne alate za kreiranje i testiranje mrežnih programa u Unix okruženju.

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. """Port"" i ""socket"". Aplikacijsko programsko sučelje: Socket (API). Naziv i adresa".
 2. """Port"" i ""socket"". Aplikacijsko programsko sučelje: Socket (API). Naziv i adresa".
 3. """User Datagram Protocol"" (UDP): poslužitelj i klijent. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu UDP".
 4. """Transmission Control Protocol ""(TCP): poslužitelj i klijent. Konkurentnost. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu TCP. ""Hypertext Transfer Protocol"" (HTTP) i ""File Transfer Protocol"" (FTP). Jednostavni HTTP poslužitelj".
 5. "Opcije sučelja ""Socket"". Sučelje ""Raw""".
 6. "Opcije sučelja ""Socket"". Sučelje ""Raw""".
 7. "Demoni i super-server ""inetd""".
 8. Međuispit.
 9. "Multipleksiranje ulazno izlaznih operacija. Dretve".
 10. "Sve odredišno i više odredišno adresiranje i aplikacije".
 11. """User Datagram Protocol"" (UDP): poslužitelj i klijent. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu UDP".
 12. """Transmission Control Protocol ""(TCP): poslužitelj i klijent. Konkurentnost. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu TCP. ""Hypertext Transfer Protocol"" (HTTP) i ""File Transfer Protocol"" (FTP). Jednostavni HTTP poslužitelj".
 13. "Aplikacije temeljene na protokolu SCTP (""Stream Control Transmission Protocol"")". "Sigurnosna pitanja i smjernice za programiranje".
 14. "Primjeri mrežnog programiranja u Javi i Pythonu".
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Unix Network Programming, Vol. 1: The Sockets Networking API; W. Richard Stevens, Bill Fenner, Andrew M. Rudoff Addison; Addison-Wesley Professional; 2003; ISBN: 978-0131411555,
(.), TCP/IP Illustrated: The Implementation, Vol. 2; Gary R. Wright, W. Richard Stevens; Addison-Wesley Professional; 1995; ISBN: 078-5342633542,

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183394
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe