Mrežno programiranje

Opis predmeta

Osnovni koncepti mrežnog i distribuiranog programiranja. TCP i UDP "socket" sučelja. Dizajn klijenata i poslužitelja. Izrada mrežnih aplikacija temeljenih na UDP i TCP protokolu. Dizajn i implementacija aplikacija korištenjem višenitnih programa. Razašiljanje poruka svim računalima i grupi primatelja. SCTP "socket" sučelje. Problemi sigurnosti. Praktični primjeri mrežnih aplikacija u Unix okruženju korištenjem programskog jezika C. Primjeri mrežnog programiranja u Javi i skriptnim jezicima.

Ishodi učenja

 1. Definirati tipove mrežnih “socket” sučelja i navesti njihova svojstva.
 2. Razlikovati konekcijski i beskonekcijski orijentirane aplikacije.
 3. Razlikovati postupak dizajna konkurentnog i iterativnog poslužitelja.
 4. Napisati jednostavne mrežne aplikacije temeljena na protokolima UDP i TCP korištenjem programskog jezika C u Unix okruženju.
 5. Analizirati rad i otkrivati pogreške u vlastitim mrežnim aplikacijama.
 6. Koristiti osnovne alate za kreiranje i testiranje mrežnih programa u Unix okruženju.

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. """Port"" i ""socket"". Aplikacijsko programsko sučelje: Socket (API). Naziv i adresa"
 2. """Port"" i ""socket"". Aplikacijsko programsko sučelje: Socket (API). Naziv i adresa"
 3. """User Datagram Protocol"" (UDP): poslužitelj i klijent. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu UDP"
 4. """Transmission Control Protocol ""(TCP): poslužitelj i klijent. Konkurentnost. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu TCP. ""Hypertext Transfer Protocol"" (HTTP) i ""File Transfer Protocol"" (FTP). Jednostavni HTTP poslužitelj"
 5. "Opcije sučelja ""Socket"". Sučelje ""Raw"""
 6. "Opcije sučelja ""Socket"". Sučelje ""Raw"""
 7. "Demoni i super-server ""inetd"""
 8. Međuispit
 9. "Multipleksiranje ulazno izlaznih operacija. Dretve"
 10. "Sve odredišno i više odredišno adresiranje i aplikacije"
 11. """User Datagram Protocol"" (UDP): poslužitelj i klijent. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu UDP"
 12. """Transmission Control Protocol ""(TCP): poslužitelj i klijent. Konkurentnost. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu TCP. ""Hypertext Transfer Protocol"" (HTTP) i ""File Transfer Protocol"" (FTP). Jednostavni HTTP poslužitelj"
 13. "Aplikacije temeljene na protokolu SCTP (""Stream Control Transmission Protocol"")", "Sigurnosna pitanja i smjernice za programiranje"
 14. "Primjeri mrežnog programiranja u Javi i Pythonu"
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Unix Network Programming, Vol. 1: The Sockets Networking API; W. Richard Stevens, Bill Fenner, Andrew M. Rudoff Addison; Addison-Wesley Professional; 2003; ISBN: 978-0131411555,
(.), TCP/IP Illustrated: The Implementation, Vol. 2; Gary R. Wright, W. Richard Stevens; Addison-Wesley Professional; 1995; ISBN: 078-5342633542,

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183394
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
78 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan