Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje

Opis predmeta

Osnove teorije linearnih sustava. Modelsko prediktivno upravljanje, optimalno upravljanje i filtriranje linearnih sustava. Osnove matematičkog programiranja i povezanost s optimalnim upravljanjem. Linearni program. Kvadratični program. Višeparametarsko programiranje. Eksplicitno rješenje problema modelskog prediktivnog upravljanja linearnih sustava. Proširenje na hibridne sustave.

Studijski programi

Poslijediplomski studij

Izvedba

ID 11514
  Ljetni semestar
6 ECTS