Mjeriteljstvo i precizna mjerenja

Opis predmeta

Međunarodno usklađivanje fizikalnih stalnica. Ostvarivanje i pohranjivanje elektromagnetskih veličina etalonima. Kvantni etaloni napona i otpora. Mjerne metode vrhunske točnosti za mjerenje istosmjernih i izmjeničnih veličina, njihovih omjera te impedancija. Metode ac/dc usporedbe. Precizni analogni i digitalni mjerni uređaji i njihovo umjeravanje. Utjecajne veličine i otklanjanje smetnji. Statistička analiza mjernih rezultata i računanje mjerne nesigurnosti. Sljedivost i osiguravanje kakvoće.

Studijski programi

Izvedba

ID 154875
6 ECTS