Mobilna robotika

Opis predmeta

Uvodna razmatranja o mobilnim robotima: osnovni pojmovi, definicije, klasifikacije, povijesni razvoj, primjene i primjeri mobilnih robota. Sklopovske izvedbe mobilnih robota: pogonski mehanizmi, aktuatori, senzori, upravljačka elektronika. Nevizualni i vizualni percepcijski senzori. Obradba i interpretacija signala senzora robota. Fuzija informacija više senzora robota radi povećanja kakvoće i robusnosti njegove navigacije kroz prostor. Strukture sustava upravljanja i navigacije. Metode i algoritmi sustava upravljanja i navigacije za izbjegavanje prepreka, pretraživanje nepoznatog prostora, izgradnju karte prostora te za lokalizaciju i planiranje putanje robota. Uvod u samoučeće mobilne robote i komunikaciju robota i čovjeka. Osnove koordinacije rada više autonomnih mobilnih robota.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 127565
  Zimski semestar
4 ECTS