Mobilni Internet

Opis predmeta

Pregled radijskih mreža i tehnologija. Prijenos podataka u GSM, GPRS, EDGE i UMTS mreži. Uvođenje Internet protokola (IP) u mobilne mreže. Radijski IP. IP mobilne mreže četvrte generacije. Ad hoc mreže i Mobile IPv6. Kvaliteta usluge u mobilnom okruženju. Usluge u IP mobilnim mrežama. Komunikacija između WLAN i UMTS mreže. Specifičnosti kodiranja i prijenosa videosignala u IP mobilnim mrežama. Postupci prilagodbe sustava za distribuciju multimedijskih sadržaja.

Opće kompetencije

Usvajanje temeljnih pojmova i znanja vezanih uz IP mobilne komunikacije.

Ishodi učenja

 1. baratati temeljnim pojmovima i znanjima vezanim uz IP mobilne komunikacije
 2. usporediti radijske mreže i tehnologije
 3. usporediti prijenos podataka u GSM, GPRS, EDGE i UMTS mreži
 4. argumentirati uvođenje Internet protokola (IP) u mobilne mreže
 5. definirati IP mobilne mreže četvrte generacije, ad hoc mreže i mobilni IPv6
 6. planirati kvalitetu usluge (QoS) u mobilnom okruženju
 7. analizirati specifičnosti kodiranja i prijenosa videosignala u IP mobilnim mrežama
 8. analizirati postupke prilagodbe sustava za distribuciju multimedijskih sadržaja

Oblici nastave

Predavanja

---

Provjere znanja

---

Seminari

Studentski projekti.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 45 % 0 % 0 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 80 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Pregled radijskih mreža i tehnologija.
 2. Prijenos podataka u GSM, GPRS, EDGE i UMTS mreži.
 3. Uvođenje Internet protokola (IP) u mobilne mreže. Zahtjevi, problemi, normizacija.
 4. Radijski IP, značajke, modeliranje i upravljanje.
 5. IP mobilne mreže četvrte generacije. Arhitektura 4G mreža. NTRG. Ad hoc mreže i Mobile IPv6.
 6. Održavanje međuispita.
 7. Kvaliteta usluge u mobilnom okruženju. DiffServ i IntServ usluge.
 8. Komunikacija između WLAN i UMTS mreže. Arhitektura sustava. Mogućnosti interkonekcije.
 9. Usluge u IP mobilnim mrežama. Upravljanje dostupnošću, multimedijske poruke, usluge temeljene na određivanju lokacije, mobilni ured, mobilno trgovanje, push-usluge.
 10. Primjeri videokomunikacijskih usluga. Mrežni uređaji za mobilni pristup Internetu.
 11. Specifičnosti kodiranja i prijenosa videosignala u IP mobilnim mrežama. Prilagodba algoritama za kompresiju značajkama radijskih sustava.
 12. Nadomještanje pokreta, hijerarhijsko kodiranje, postupci upravljanja brzinom prijenosa.
 13. Postupci prilagodbe sustava za distribuciju multimedijskih sadržaja. Transkodiranje videosignala.
 14. Uzroci i vrste pogrešaka u radijskom kanalu, utjecaj na kvalitetu usluge.
 15. Prezentacije studentskih projekata.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

A. Jamalipour (2003.), The Wireless Mobile Internet: Architectures, Protocols and Services, John Wiley & Sons, Chichester
S. Dixit, R. Prasad (2003.), Wireless IP and Building the Mobile Internet, Artech House, Boston
B. Patil (2003.), IP in Wireless Networks, Prentice Hall, Upper Saddle River
A. K. Salkintzis (2004.), Mobile Internet: Enabling Technologies and Services, CRC Press, Boca Raton
L. Hanzo, P.J. Cherriman, J. Streit (2001.), Wireless Video Communications: Second and Third Generation Systems and Beyond, John Wiley & Sons, Chichester

Za studente

Izvedba

ID 34453
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89,5 izvrstan
75,5 vrlo dobar
60,5 dobar
50 dovoljan