Matematičke metode u teoriji upravljanja

Opis predmeta

Nelinearne pojave: granični ciklusi, bifurkacije, složena ponašanja dinamičkih sustava uz primjere. Opisna funkcija. Input-output analiza i stabilnost. Ljapunovljeva teorija stabilnosti za neautonomne sustave. Asimptotska, uniformna, eksponencijalna stabilnost. LaSalleov princip. Nyquistov kriterij stabilnosti. Varijacijske zadaće. Optimalno upravljanje sustavima. Pontrjaginov princip maksimuma. Bang-bang princip.

Studijski programi

Izvedba

ID 154887
6 ECTS