Metode i modeli teorije automata

Opis predmeta

Uvod u sistematizaciju. Modeli logičkih procesa. Oslabljena logika, neizraziti skupovi i algebra komutacije. Okolina samoorganiziranih sustava. Adaptacija, učenje, samoobnavljanje i samoorganizacija. Automati neizrazitih stanja. Inteligencija i asocijativne memorije. Hijerarhijske strukture automata. Distribuirani algoritmi. Sinkroni i asinkroni model mreže automata. Konsenzus i koordinacija. Problem usmjeravanja. Studijski primjeri: sustavi objavi-pretplati, informacijsko poslovanje.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), M. Tkalić: Digitalni automati, Liber, Zagreb, 1991.,
(.), G. Ash: Dynamic Routing in Telecommunication Network, McGraw-Hill, 1988.,
(.), N. Lynch: Distributed Algorithms, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1996.,

Izvedba

ID 154881
  Zimski semestar
6 ECTS