Metode i modeli teorije automata

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Opis predmeta

Uvod u sistematizaciju. Modeli logičkih procesa. Oslabljena logika, neizraziti skupovi i algebra komutacije. Okolina samoorganiziranih sustava. Adaptacija, učenje, samoobnavljanje i samoorganizacija. Automati neizrazitih stanja. Inteligencija i asocijativne memorije. Hijerarhijske strukture automata. Distribuirani algoritmi. Sinkroni i asinkroni model mreže automata. Konsenzus i koordinacija. Problem usmjeravanja. Studijski primjeri: sustavi objavi-pretplati, informacijsko poslovanje.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Mladen Tkalić (1991.), Digitalni automati, Liber, Zagreb
Gerald R. Ash (1998.), Dynamic Routing in Telecommunications Networks, McGraw-Hill Professional Publishing
Nancy Lynch (1996.), Distributed Algorithms, Morgan Kaufmann Publishers Inc

Za studente

Izvedba

ID 154881
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik