Matematičko modeliranje elektroenergetskih sustava

Opis predmeta

Matematičko utemeljenje sustava. Izgradnja +quot;jednostrojnog+quot; modela elektroenergetskog sustava (EES) u prostoru stanja u praznom hodu i na mreži. Linearizirani model EES u okolišu radne točke u prostoru stanja. Sustavi uzbude i stabilizator elektromehaničkih njihanja. Upravljivost, osmotrivost i identificirabilnost lineariziranog modela EES. Modeli dvostrojnog i višestrojnog EES. Identifikacija parametara EES evolucijskim algoritmima. Primjena genetičkog algoritma u estimaciji parametara EES.

Studijski programi

Izvedba

ID 154886
6 ECTS