Mjerna pojačala

Opis predmeta

Nesavršenosti realnih integriranih operacijskih pojačala. Specifičnosti izvedbi pojačala i postupci za postizanje visoke preciznosti i brzine pri pojačanju analognih signala. Usporedba strujne i naponske povratne veze. Dinamika ulaznog i izlaznog signala, "rail to rail" i "over the top" integrirana pojačala. Problemi kapacitivnog opterećenja, pobuda kabela. Programabilna, instrumentacijska i izolacijska pojačala. Točnost simulacije sa SPICE makro modelima. Perspektive razvoja.

Studijski programi

Poslijediplomski studij

Izvedba

ID 11443
  Zimski semestar
6 ECTS