Mreže inteligentnih osjetila

Opis predmeta

Koncepcija inteligentnih osjetila. Umrežena osjetila. Osjetilni čvor. Sklopovske arhitekture. Mikroelektronička i MEMS osjetila. Energetska autonomnost. Iskorištavanje energije iz okoline. Bežična komunikacija čvorova. Protokoli mreža osjetila. Obrada signala u mrežama osjetila. Nizovi osjetila. Tomografija. Istraživački izazovi, aktualni projekti, komercijalni potencijal i poslovni primjeri.

Studijski programi

Izvedba

ID 155181
6 ECTS