Metode adaptivnog upravljanja s referentnim modelom

Opis predmeta

Pregled metoda adaptivnog upravljanja. Posebnosti adaptivnog upravljanja s referentnim modelom. Određivanje strukture adaptivnog regulatora s referentnim modelom pomoću kriterija stabilnosti. Algoritmi signalne i parametarske adaptacije. Primjena reduciranog modela u adaptivnim sustavima upravljanja. Pojednostavljeni algoritam adaptivnog upravljanja uz reducirani broj varijabli stanja. Određivanje koeficijenata algoritma adaptacije. Normiranje adaptivnog algoritma kod promjene nivoa signala.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Izvedba

ID 154882
  Ljetni semestar
6 ECTS