Metode adaptivnog upravljanja s referentnim modelom

Opis predmeta

Pregled metoda adaptivnog upravljanja. Posebnosti adaptivnog upravljanja s referentnim modelom. Određivanje strukture adaptivnog regulatora s referentnim modelom pomoću kriterija stabilnosti. Algoritmi signalne i parametarske adaptacije. Primjena reduciranog modela u adaptivnim sustavima upravljanja. Pojednostavljeni algoritam adaptivnog upravljanja uz reducirani broj varijabli stanja. Određivanje koeficijenata algoritma adaptacije. Normiranje adaptivnog algoritma kod promjene nivoa signala.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Howard Kaufman, Itzhak Barkana, Kenneth Sobel (2012.), Direct Adaptive Control Algorithms:, Springer Science & Business Media
Petros Ioannou, Jing Sun (2013.), Robust Adaptive Control, Courier Corporation
Yoan D. Landau (1979.), Adaptive control: The model reference approach, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 154882
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik