Metode adaptivnog upravljanja s referentnim modelom

Opis predmeta

Pregled metoda adaptivnog upravljanja. Posebnosti adaptivnog upravljanja s referentnim modelom. Određivanje strukture adaptivnog regulatora s referentnim modelom pomoću kriterija stabilnosti. Algoritmi signalne i parametarske adaptacije. Primjena reduciranog modela u adaptivnim sustavima upravljanja. Pojednostavljeni algoritam adaptivnog upravljanja uz reducirani broj varijabli stanja. Određivanje koeficijenata algoritma adaptacije. Normiranje adaptivnog algoritma kod promjene nivoa signala.

Studijski programi

Izvedba

ID 154882
6 ECTS