Pjesnički otkaz subotnjeg živog...

Naziv pjesme: “Limes je realan broj”. Pjesnička forma: osmerac.

  • Limes je realan broj, jedinstven u svoje majke,
  • o njemu se pričaju, uglavnom istinite bajke.
  • Kažu, ako je niz rastući i odozgo omeđen,
  • da je tada njegov limes lako određen.
  • Od niza, limesa ili neke druge mat-operacije,
  • trenutno su važnije epidemiološke situacije.
  • Zbog toga se u subotu prepuštamo starom triku,
  • pa gledamo limes niza na ovom kliku.
Autor: Mervan Pašić
Popis obavijesti