NASTAVA 2021./22. - uživo

  • Nastava na ovom kolegiju je organizirana u dva ciklusa: 1. ciklus (od 1. do 7. tjedna nastave), nakon toga dolaze dva ispitna tjedna za međuispit, te 2. ciklus (od 8. do 13. tjedna nastave).
  • Gradivo na ovom kolegiju je napisano u skripti koja je dostupna u izborniku pod Materijali-->SKRIPTA;
  • Detaljan plan gradiva i nastave po tjednima za svaki od dva ciklusa se nalazi u dva podizbornika: 1. ciklus nastave i 2. ciklus nastave.