Priprema za međuispit iz Matan 1 - 2020/21

Na ovoj stranici se nalaze neki dodatni tekstualni i video materijali, koji mogu biti korisni svim studentima kod pripreme za međuispit iz Matematičke analize 1, koji će se održati u srijedu 25.11.2020.

PZMI - priprema za međuispit iz Matan 1: