10. tjedan: od 14.12.2020. do 18.12.2020.

Gradivo: Poglavlje 11 (-->Poglavlje 10 u 2021.) 

Napomena: sadržaj videa koji su označeni zvjezdicom ne ulazi u ispitno gradivo.

 Predavanja

 • 11.2. Određeni integral: uvod i motivacija (problem računanja površine) Video 1.           Arhimed, Newton i LeibnizThe history of Calculus
 • 11.2. Određeni integral: ponavljanje (oznaka za sumaciju; supremum i infimum) Video 2*
 • 11.2.2. Definicija određenog integrala:
 • Riemannov integral Video 3*, Riemann
 • primjeri računanja po definiciji Video 4*
 • određeni integral kao limes integralnih suma Video 5
 • 11.2.1. Računanje određenog integrala po Def. 11.2.1.
 • primjeri i zadaci Video 6
 • fizikalna motivacija Video 7*
 • svojstva određenog integrala: Def. 11.2.2. i Tm. 11.2.1. Video 8
 • 11.1. Primitivna funkcija: antideriviranje, neodređeni integral, 11.4.3 uvod u dif.jedbe. Video 9
 • 11.3.2. Konstrukcija primitivne funkcije pomoću određenog integrala:
 • motivacija i formula Video 10
 • primjena Video 11
 • 11.3.1. Teorem srednje vrijednosti integralnog računa: Tm. 11.3.1 Video 12
 • 11.3.2. Konstrukcija primitivne funkcije pomoću određenog integrala: Tm. 11.3.2
 •  iskaz+dokaz Video 13       
 • Newton-Leibnizova formula: Tm. 11.3.3.
 • iskaz+primjena Video 14
 • dokaz Video 15
 • Malo računa za kraj: Pr. 11.14.- 11.18. Video 16
 • 11.4. Neodređeni integral
 • (ponavljanje) definicije, svojstva, tablični integrali Video 17
 • neposredno (direktno) integriranje: Pr.11.21.-11.28. Video 18
 •  Petak s asistentom: gledanje snimke video-vježbe: 20. auditorna vježba
 •  Online konzultacije: u terminima dogovorenima s nastavnikom/icom svoje grupe (Ms Teams ili email) 
 • Raspored demonstratura u ovom tjednu