Multimedijske arhitekture i sustavi

Opis predmeta

Arhitekture multimedijskih sustava. Tehnologije i procesi u multimedijskim sustavima: kompresija, prijenos i pohrana, zaštita podataka i poslovni modeli. Međuovisnost navedenih tehnologija u stvarnim sustavima. Načini uspostavljanja i uvođenja poslovnih modela u korištenju multimedijskih sadržaja.

Opće kompetencije

Studenti će dobiti dobre teoretska i praktična znanja iz kompresije podataka i multimedijskih sustava te će biti sposobni donositi odluke pri projektiranju, uvođenju i komercijalizaciji multimedijskih sustava i sustava koji koriste multimedijske usluge.

Ishodi učenja

 1. objasniti arhitekture multimedijskih sustava
 2. analizirati zahtjeva na računalno komunikacijske resurse
 3. objasniti osnove ljudskog sustava osjetila i njihov utjecaj na metode kompresije i multimedijske algoritme
 4. dizajnirati sustava za multimedijske aplikacije i usluge
 5. analizirati troškove i pogodnosti poslovni sustavi za korištenje multimedijskih sadržaja i usluga.
 6. kreirati multimedijski sustava

Oblici nastave

Predavanja

jedanputa tjedno po tri sata predavanja.

Provjere znanja

međuispit i završni ispit.

Demonstracijske vježbe

MicroBlaze računalni sustav

Seminari

Izvedba testnog multimedijskog sustava te definiranje poslovnih pravila za njegovo korištenje.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 25 % 0 % 25 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 45 %
Ispit: Pismeni 0 % 75 %
Napomena / komentar

Način bodovanja bit će objašnjen na prvom predavanju.

Tjedni plan nastave

 1. Arhitekture multimedijskih sustava. Analiza medija. Analiza zahtjeva na računalno komunikacijske resurse.
 2. Tehnologije i procesi u multimedijskim sustavima: kompresija, prijenos i pohrana, zaštita podataka i poslovni modeli. Međuovisnost navedenih tehnologija u stvarnim sustavima.
 3. Osnove ljudskog sustava osjetila i njihov utjecaj na metode kompresije i multimedijske algoritme. Najvažnije norme.
 4. Kompresija podataka: Izvedbene tehnologije. Definiranje zahtjeva na dijelove sustava (procesor, memorijski sustav, vanjski moduli,...). Performanse pojedinih tehnologija.
 5. Arhitekture procesora za podršku multimedijskim aplikacijama.
 6. Podrška za multimediju unutar operativnih sustava. Organizacija sustava za multimedijske aplikacije i usluge.
 7. Raspodjela i izvršavanje multimedijskih usluga na programsko-sklopovskim podsustavima. Sustavi za prijenos te sustavi za pohranu podataka. Videokonferencijski sustavi.
 8. Međuispit
 9. Multimedijski sustavi na mobilnim platformama i platformama sa ograničenim resursima.
 10. Interoperabilnost raznorodnih multimedijskih sustava i usluga.
 11. Zaštita multimedijskih podataka. Sustavi za upravljanje pravima korištenja.
 12. Poslovni sustavi za korištenje multimedijskih sadržaja i usluga. Analiza troškova i pogodnosti. Načini uspostavljanja i uvođenja poslovnih modela u korištenju multimedijskih sadržaja.
 13. Izvedba testnog multimedijskog sustava te definiranje poslovnih pravila za njegovo korištenje.
 14. Izvedba testnog multimedijskog sustava te definiranje poslovnih pravila za njegovo korištenje.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Teorijski predmeti profila (1. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), Multimedia Systems Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt Springer 2004,
(.), Multimedia Systems, Standards, and Networks Atul Puri (Editor), Tsuhan Chen (Editor) Marcel Dekker 2000,
(.), Multimedia Systems Collyer/Christie Addison Wesley 2005,

Za studente

Izvedba

ID 34427
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan