Laboratorij telekomunikacija i informatike 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Student stječu praktično znanje kroz laboratorijske zadatke. Laboratorijski zadaci oblikovani tako da nadopunjuju gradivo sadržano na predavanjima teorijskih predmeta profila, pri čemu svaki student upisuje dva od pet ponuđena predmeta. Predmenti i teme su kako slijedi: Upravljanje podacima: baze podataka, konstrukcija baze zasnovane na modelu entiteti-veze. Teorija prometa: simulacije pokretane događajima, izgradnja mrežnih ispitnih sustava, simulirana mrežna okružja i analiza različitih tokova sa zajamčenom kvalitetom usluge i najboljom mogućom uslugom. Višemedijske komunikacije: kodni formati, sinkronizacija sadržaja, kvaliteta prikaza, višekorisničke višemedijske aplikacije, kvaliteta usluge u Internetu. Pouzdanost telekomunikacijske mreže: analitički i simulacijski postupci za određivanje pouzdanosti redundantnih struktura, zaštita i obnavljanje u optičkoj transmisijskoj mreži, modeliranje i evaluacija pouzdanosti programskih sustava. Formalne metode u oblikovanju sustava: automatsko dokazivanje teorema, formalna verifikacija komunikacijskih i sinkronizacijskih protokola. Studijski primjeri.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
(2. semestar)

Opće kompetencije

Duboko razumijevanje načela i temeljnih postavki teorije prometa, višemedijskih komunikacija, pouzdanosti telekomunikacijskih mreža i formalnih metoda u oblikovanju sustava, potrebnih za rješavanje složenih inženjerskih problema na području telekomunikacija i informatike. Sposobnost oblikovanja i provedbe analize, modeliranja, simulacije i eksperimentalnih istraživanja. Sposobnost rješavanja problema koji se prvi put susreću, koji nisu potpuno definirani i nemaju jednoznačnu specifikaciju. Sposobnost formulacije problema i kritičke evaluacije rješenja. Praktično iskustvo s oblikovanjem i izvedbom informacijskih i komunikacijskih sustava.

Ishodi učenja

 1. opisati promet višemedijskih usluga te analizirati utjecaj mrežnih parametara na kvalitetu percipiranu od strane korisnika
 2. analiza internetskog prometa
 3. kreirati VoIP sjednice prema zadanim scenarijima
 4. dizajnirati model entiteti-veze na osnovu slučajeva iz realnog svijeta
 5. kreirati bazu podataka zasnovanu na modelu entiteti-veze za zadani problema
 6. primijeniti formalne metode pri oblikovanju sustava
 7. kreirati rješavanja novih, nedovoljno definiranih problema s kompetitivnim specifikacijama.
 8. izračunati raspoloživost i pouzdanost složenih telekomunikacijskih mreža

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja za pripremu laboratorijske vježbe.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe (ovisno o odabranom teorijskom predmetu).

Konzultacije

Konzultacije u terminu predavanja i po dogovoru.

Programske vježbe

Pojedinačni ili grupni zadaci projektnog tipa (ovisno o odabranom teorijskom predmetu).

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 100 % 0 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Upravljanje podacima (polovica semestra) (1/3).
 2. Upravljanje podacima (polovica semestra) (2/3).
 3. Upravljanje podacima (polovica semestra) (3/3).
 4. Teorija prometa (polovica semestra) (1/3).
 5. Teorija prometa (polovica semestra) (2/3).
 6. Teorija prometa (polovica semestra) (3/3).
 7. Pouzdanost telekomunikacijskih sustava (1/3).
 8. Pouzdanost telekomunikacijskih sustava (polovica semestra) (2/3).
 9. Pouzdanost telekomunikacijskih sustava (polovica semestra) (3/3).
 10. Formalne metode (polovica semestra): Formalna verifikacija sklopovlja. Formalna verifikacija kritične sinkronizacije u operacijskim sustavima i komunikacijskim protokolima. Formalna verifikacija komunikacijskih protokola u raspodijeljenim sustavima (1/3).
 11. Formalne metode (polovica semestra): Formalna verifikacija sklopovlja. Formalna verifikacija kritične sinkronizacije u operacijskim sustavima i komunikacijskim protokolima. Formalna verifikacija komunikacijskih protokola u raspodijeljenim sustavima (2/3).
 12. Formalne metode (polovica semestra): Formalna verifikacija sklopovlja. Formalna verifikacija kritične sinkronizacije u operacijskim sustavima i komunikacijskim protokolima. Formalna verifikacija komunikacijskih protokola u raspodijeljenim sustavima (3/3).
 13. Višemedijske komunikacije (polovica semestra): Analiza signalizacije i podatkovnog prometa VOIP sjednice. Umrežena virtualna okruženja kao napredna višemedijska usluga; umrežene igre, proučavanje ponašanja korisnika (1/3).
 14. Višemedijske komunikacije (polovica semestra): Analiza signalizacije i podatkovnog prometa VOIP sjednice. Umrežena virtualna okruženja kao napredna višemedijska usluga; umrežene igre, proučavanje ponašanja korisnika (2/3).
 15. Višemedijske komunikacije (polovica semestra): Analiza signalizacije i podatkovnog prometa VOIP sjednice. Umrežena virtualna okruženja kao napredna višemedijska usluga; umrežene igre, proučavanje ponašanja korisnika (3/3).

Literatura

Lecturers (2011.), Lecture notes and recommended literature for the courses, FER
Izvođaći laboratorije (2011.), Upute za laboratorijske vježbe - posebne upute u okviru svakog od odgovarajućih teorijskih predmeta, FER

Za studente

Izvedba

ID 35241
  Ljetni semestar
3 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet